نحوه نگارش پروپوزال پایان نامه

نحوه نگارش پروپوزال پایان نامه

آنچه در این صفحه می خوانید (همه سوالات و نیازهای شما را پاسخ داده ایم) :

قبل از شروع به نوشتن پروژه پایان نامه خود ، به یک طرح دقیق یا طرح پیشنهادی پایان نامه نیاز دارید. هدف آن چیست؟ پیشنهاد پایان نامه شما باید هرگونه اطلاعاتی را که می خواهید بررسی کنید یا نحوه انجام آن در پایان نامه آینده خود را شرح دهد. آیا نمی دانید چگونه در پایان نامه راهنمای پایان نامه بنویسید؟ باید شامل موارد زیر باشد:
چرا دانشجویان پیشنهاد پایان نامه می نویسند
نوشتن پیشنهاد پایان نامه شما بستگی به موسسه یا دانشگاه شما دارد ، این تمرین مفید شما است ، به خصوص اگر بخشی از ارزیابی تحصیلی شما نباشد. چه زمانی پیشنهادات بنویسیم؟ برخی از دوره ها در پایان نامه های پایان نامه به آنها نیاز دارند ، اما شما باید با معلمان خود صحبت کنید تا دستورالعمل های مورد نیاز را دریافت کنید یا درک کنید که آیا نیاز دارید تکلیف خود را بر اساس آنها انجام دهید. این پیشنهاد بازبینی را بدون مربی بخوانید یا برای نزدیک شدن صحیح به کار خود به حرفه نیاز داشته باشید.
نکات قبل از نوشتن
این مقاله با هدف ارائه بخشهای اساسی از جمله:
• هدف یا ماهیت پایان نامه آینده شما.
• س questionsالات احتمالی که شما آنها را بررسی خواهید کرد.
• ارجاع به هرگونه زمینه نظری.
• روشهای تحقیقاتی که استفاده می کنید.
• نتایج احتمالی مطالعه شما.
ایده های انگیزشی مفید
چگونه می توان پیشنهاد پایان نامه را نوشت؟ صرف وقت کافی برای این کار دانشگاهی سرمایه گذاری عاقلانه شما است زیرا پاداش می گیرید ، تعلل را متوقف کرده و پایه آینده خود را تشکیل می دهید. این نوع نوشتن ارزش تمرین دارد. پیشنهاد پایان نامه خود را برای دریافت بازخورد ارزشمند از معلمان ارسال کنید یا از آنها در مورد سبک یا لحن خود راهنمایی مفید بخواهید.
ذهن باز و منعطف بمانید ، تمایل خود را برای انطباق همه ایده ها یا روشها با توجه به تحقیقات شما نشان دهید. محکم و انعطاف پذیر باشید! همه چیز را که می خواهید با اطمینان بیان کنید تا دید متعادل خود را تطبیق دهید یا پیشنهاد دهید که بهترین روش را برای انجام مطالعه موردی خود تعیین کرده اید. برای موفقیت از این طرح پیشنهادی پایان نامه استفاده کنید. تمام قواعد دستور زبان را در این مقاله رعایت کنید ، درصورتی که ثابت قدم باشید ، سرپرستان را برای تأیید آنها بررسی کنید ، مدل نوشته شده آینده خود را ارائه دهید.

استفاده از الگوی پیشنهاد پایان نامه

اطمینان حاصل کنید که هر نمونه پیشنهادی پایان نامه موفق به شما کمک می کند ادبیات ، سوالات تحقیق ، بیانیه مشکلات ، روشهای تحقیق (کمی یا کیفی) ، منابع داده ، منابع ، نتایج تجزیه و تحلیل را شناسایی کنید.
• ادبیات جاری را بخوانید. به دنبال منابع معتبر در مورد موضوع انتخابی خود باشید تا در جستجوی جزئیات یا حقایق مربوط به شما انگیزه ایجاد کند ، همه کارهای انجام شده را بررسی کرده و س questionsالات بی پاسخ را بیابید.
• لیست سوالات تحقیق و اظهارات مشکل خود را تنظیم کنید. مشکلات موجود در زمینه خود را مشخص کنید ، سوالات اصلی تحقیقاتی را که می خواهید در مرحله نگارش پروپوزال پایان نامه بعدی بررسی کنید ، تعیین کنید.
• روش تحقیق خود را ایجاد کنید. توضیح دهید که چگونه به تمام سوالات تحقیق پاسخ می دهید ، مطالب مفیدی را شامل می شود ، روشهای موثر را یادداشت کنید.
• منابع داده را مشخص کرده و از جایی که اطلاعات مهم خود را دریافت می کنید ، خلاصه کنید.
سوالاتی برای پاسخگویی
هر قالب پیشنهادی پایان نامه موثر را بیابید. عبارات یا کلمات کلیدی را برای شناسایی سوالات مهم بیابید زیرا پاسخ های شما به شما در تعیین بهترین محتوا کمک می کند. چرا تحقیقات شما ضروری است؟ مکان و زمان انجام آن ، اطلاعات مربوطه ، مشکلات ، نتایج یا نتایج مورد انتظار ، پیشنهادات ارزشمند را در نظر بگیرید. قالب شما بستگی به رشته هایی مانند علوم اجتماعی دارد.
نحوه ایجاد یک پیشنهاد پایان نامه
اولین قدم شما برنامه ریزی ساختار پیشنهادی پایان نامه آینده است زیرا به بخش اصلی آن ، مقدمه ، نتیجه گیری نیاز دارد. چگونه پروپوزال پایان نامه بنویسیم؟ شرح مختصری از هر پاراگراف را بخوانید و فراموش نکنید که عنوان جذاب خود را انتخاب کنید تا شانس خود را برای کسب نمرات بالاتر افزایش دهید.
1. معرفی
موضوع انتخابی خود را در اولین پاراگراف معرفی کنید که نمای کلی از تحقیقات خاص شما را ارائه می دهد و پیشینه آن را در زمینه موضوعی وسیع شما بررسی می کند. پایان نامه خود را بیان کنید توضیح دهید که چرا فکر می کنید تحقیقات شما در این زمینه قابل توجه است ، چگونه می تواند بر مطالعات آینده تأثیر بگذارد ، چه تأثیراتی خواهد داشت.
2. بدنه اصلی / بیان مسئله
این شامل چندین بخش فرعی است. از بخش روش شناسی خود برای ترسیم روش های مختلف برای پردازش یا کالج داده های مرتبط در تحقیقات خود استفاده کنید. توضیح دهید که چه کار خواهید کرد. اگر تحقیقات شما کمی است ، ارجاع به نظرسنجی های مرتبط ، پرسشنامه ها و سایر منابع داده را شامل شود. محدوده آن را برای خوانندگان روشن کنید.
قبل از تغییر پاراگراف های دیگر ، توصیف واقع بینانه خود را در مورد اینکه چرا روشهای تحقیق خاصی را انتخاب می کنید به اشتراک بگذارید. در اهداف و مقاصد خود ، موضوعات عمده ای را که سعی می کنید بررسی کنید یا س questionsالاتی را که در مقاله خود به آنها پاسخ خواهید داد ، مشخص کنید. شما می خواهید به چه جیزی برسید؟
مرور ادبیات شما به شما فرصتی عالی می دهد تا استدلالهای خوبی را برای اهمیت تحقیق خود مطرح کنید ، آن را به پروژه های مشابه متصل کنید ، و آن را بعنوان امتداد مطالعات مرتبط در این زمینه ارائه دهید. چگونه آن را بنویسیم؟ منابع مهم را فهرست کنید ، توضیح دهید که چگونه آنها به شما در هدایت تحقیقات شما کمک می کنند ، کار خود را در کنار پروژه های دیگر قرار دهید ، نشان دهید که چگونه به یک زمینه کلی تر کمک می کند یا آن را بسط می دهد.
شما بایستی آماده سازی کافی خود را انجام دهید شما می توانید هر گونه نقصی را که در پروپوزال پایان نامه خود مشخص شده است ، درج کنید ، و نحوه اجتناب از آنها را در پروژه پایان نامه آینده خود تعیین کنید. منابعی را وارد کنید که می توانند به تحقیقات شما ارزش افزوده دهند.
3. اهداف تحقیق
چرا محدودیت ها مهم هستند؟ به رسمیت شناختن هرگونه محدودیت در توانایی ارائه یا کشف یافته های ارزشمند ، بخشی از نگارش پیشنهاد پایان نامه آموزنده یا موثر شما است. برخی از محدودیت ها به تعداد کلمات اختصاص داده شده شما اشاره می کند ، برخی دیگر مسائل بیشتری را که ممکن است با آن روبرو شوید توضیح می دهد.
چرا باید این بخش را تکمیل کنید؟ این کار را انجام دهید تا به وضوح نشان دهید که با موضوع انتخابی خود درگیر بوده اید تا ثابت کنید که با مفاهیم گسترده تری در این رشته آشنا هستید. به هرگونه ملاحظات اخلاقی مربوط فکر کنید.
4- نتایج پیش بینی شده
نتایج پیش بینی شده شامل همه چیزهایی است که می خواهید مطالعه شما کشف کند یا شکاف های احتمالی در دانش شما. رویکرد شما باید به دانش موجود بیفزاید. پیشنهادات اغلب شامل بازه های زمانی تخمینی آنها برای تحویل کار نهایی به سرپرستان یا مربیان است.
برخی از معلمان می خواهند هر فصل پیشنهاد پایان نامه را برای تأیید آن به طور جداگانه ارسال کنند ، برخی دیگر باید قبل از نوشتن در مورد آن ، تحقیقات واقعی را آغاز کنند. اطمینان حاصل کنید که واقع بین هستید. برنامه خود را طوری تنظیم کنید که قبل از شروع به نوشتن ایده هایی که در ذهن دارید ، زمان کافی را برای مراحل اولیه اختصاص دهید.
5. روش شناسی
بخش روشها اقداماتی را که باید برای بررسی یک مشکل تحقیقاتی انجام شود و دلیل استفاده از روشها یا تکنیکهای خاص مورد استفاده برای شناسایی ، انتخاب ، پردازش و تجزیه و تحلیل اطلاعات مورد استفاده برای درک مساله را توضیح می دهد ، بنابراین به خواننده اجازه می دهد تا یک مقاله را به طور انتقادی ارزیابی کند. اعتبار و پایایی کلی مطالعه بخش روش شناسی مقاله تحقیقی به دو سوال اصلی پاسخ می دهد: چگونه داده ها جمع آوری یا تولید شده اند؟ و چگونه تجزیه و تحلیل شد؟
اطلاعات مربوط به روش شناسی باید به اندازه کافی جامع و دقیق باشد تا امکان تکرار مطالعه توسط سایر محققان فراهم شود. نوشتار باید مستقیم و دقیق باشد و همیشه در زمان گذشته نوشته شود.
6. نتیجه گیری و کتابشناسی / مرور ادبیات
نوشتن کتابنامه ضروری است. این لیستی از هر گونه مرجع مربوط به پیشنهادات شما برای تحقیق پایان نامه است ، آن را بر اساس سبک های استنادی مناسب برای رشته تحصیلی خود قالب بندی کنید.
هرگونه نتیجه گیری شما را ملزم می کند که پیشنهاد پایان نامه خود را با یادآوری استدلال برای انتخاب موضوعات ، انواع تحقیق و نتایج مورد انتظار به پایان برسانید.
مرور ادبیات ، کتابها و مطالبی را که برای انجام تحقیقات خود استفاده کرده اید فهرست می کند. اینجاست که می توانید مطالبی را که سابقه بیشتری در مورد موضوع شما دارند ، یا شامل تحقیقات انجام شده قبلی که در مطالعات خود به آنها اشاره کرده اید ، لیست کنید. همچنین مکان خوبی برای نشان دادن نحوه ارتباط تحقیقات شما با مطالعات دانشگاهی قبلی است و اینکه روشهای شما چگونه با روشهای دیگر محققان متفاوت است یا بر اساس آنها استفاده می شود. در حالی که ارائه اطلاعات کافی در مورد مطالب برای نشان دادن اینکه آنها را خوانده اید و درک کرده اید مهم است ، فراموش نکنید که تجزیه و تحلیل خود را از ارزش آنها برای کار خود درج کنید.
نوشتن نکات موفقیت آمیز کاغذی مفید است
خلاق باش. چه مفهومی داره؟ روشهای جالب یا منحصر به فرد را به خوانندگان آینده نشان دهید که خلاق ، مبتکر ، با استعداد ، ماهر هستید. ارتباط خود را نشان دهید یا توضیح دهید که چگونه پیشنهاد پایان نامه شما بر ناحیه انتخاب شده یا عموم مردم تأثیر می گذارد.
دانش خود را به نمایش بگذارید در مورد دستاوردهای تحصیلی شخصی فروتن نباشید ، از پیشنهاد پایان نامه خود برای ارائه شواهد قوی برای اثبات آنها استفاده کنید. بلندپروازی بیش از حد یک مشکل رایج است ، مطمئن باشید که می توانید مطالعه خود را در مهلت های مورد نیاز یا با منابع موجود به پایان برسانید.
خودتان را تبلیغ کنید. اگر قصد دارید برای پروژه خارجی خود از بودجه خارجی استفاده کنید ، آن را متناسب با نیازهای بودجه ، موضوعات کلیدی ، قوانین تنظیم کنید. آیا می خواهید با سرپرستان خاصی کار کنید؟ برای افزایش شانس ، پیشنهاد خود را با زمینه های تخصص ، ترجیحات ، دستورالعمل ها ، علایق آنها تنظیم کنید.
مبانی مفید
با این تکلیف دانشگاهی نه تنها به عنوان مدرک خود که باید در مهلت های توافق شده ارائه شود ، برخورد کنید ، بلکه به عنوان چیزی که می تواند به شما در برنامه ریزی پایان نامه برنده آینده کمک کند ، رفتار کنید. نوشتن آن بدون هیچ برنامه ای اشتباه بزرگ شما است. ساختار این مقاله با سایر وظایف دانشگاهی کاملاً متفاوت است زیرا نیازی به اثبات پایان نامه یا پاسخ به سوالات اصلی تحقیق در آن ندارید.
فقط ایده های کلی به خوانندگان بدهید. از آن به عنوان نقشه موضوعات مورد بررسی خود استفاده کنید. پیشنهاد پایان نامه شما باید توضیح دهد که چگونه استدلال های شما کاملاً با یکدیگر منطبق می شوند ، استخوان های آنها را مطرح می کند ، ایده های بهتری از روش های شما به خوانندگان ارائه می دهد ، و توضیح می دهد که چگونه در هر منطقه وسیع تری قرار می گیرد.
ایده های جالب در مورد ساختار پیشنهاد پایان نامه
با دپارتمان خود مشورت کنید. برخی از دپارتمان های آموزشی قوانین قالب بندی پیشنهادی سختی دارند که همه دانش آموزان باید به آن پایبند باشند ، در حالی که برخی دیگر در مورد ساختاردهی آسان تر عمل می کنند

اصول اولیه این عناصر را در نظر بگیرید زیرا به احتمال زیاد تحت پوشش قرار می گیرند.
مروری بر موضوع انتخابی در معرفی پروژه خود داشته باشید ، فقط نظریه های برجسته را انتخاب کنید ، مطالعات تجربی مربوطه را انتخاب کنید. این پاراگراف باید استدلال شما را پوشش دهد. ساختار پیشنهاد پایان نامه خود را توضیح دهید ، به طور خلاصه ، اهمیت آن را تعیین کنید ، اهداف یا اهداف تحقیق را به وضوح مشخص کنید.
هنگامی که مرور ادبیات خود را می نویسید ، در مورد همه متون به طور کامل توضیح ندهید زیرا باید توضیح مختصری از ادبیات دانشگاهی انتخاب شده ارائه دهید. سوالات تحقیق را در آن پیشنهاد دهید. شکاف های مشخص شده در پیشنهاد پایان نامه خود را وارد کنید ، مطالعات مدرن اگر مربوط به کار شما هستند ، نقش هایی که توسط نظریه های مختلف ایفا می شود. آیا می خواهید تحقیقات اولیه خود را انجام دهید؟ بخش مختصر خود را برای بحث در مورد روش هایی که استفاده می کنید ، توضیح دهید ، دلیل خود را برای آنها توضیح دهید و توضیحات مختصر آنها را ارائه دهید. همه ایده ها را ارائه ، قالب بندی و ساختار دهید تا اطمینان حاصل کنید که این بخش عاری از اشتباهات گرامری یا املایی است زیرا بر نمرات آینده شما به طور چشمگیری تأثیر می گذارد. درباره تجزیه و تحلیل داده ها و اخلاق خود بحث کنید.
افکار نهایی
این نکات مفید را دنبال کنید تا پیشنهاد پایان نامه کامل خود را توسعه دهید که شانس موفقیت شما را در هر درجه افزایش می دهد. این نقشه راه موثر شماست! هر بخش را تصحیح کنید تا پیشنهاد بدون خطا و خوب خود را برای نشان دادن مهارت های تحصیلی خود ارائه دهید. در هر مورد دیگر (کمبود زمان ، احساس برخورد با یک کار بسیار دشوار و غیره) – با خیال راحت به یک سرویس نویسندگی حرفه ای دانشگاهی مراجعه کنید!
نمونه پیشنهاد تحقیق
چارچوبی مفهومی برای برنامه ریزی مدیریت محدودیت ها
1. معرفی
هر پروژه ساختمانی منحصر به فرد است و دارای محیط عملیاتی خاص خود و مجموعه ای از الزامات فنی است.

در نتیجه ، اجرای یک پروژه ساختمانی تحت محدودیت های متعددی قرار دارد که شروع یا پیشرفت عملیات میدانی را محدود می کند ، که همواره تأثیر منفی قابل توجهی بر عملکرد کلی پروژه دارد.

طبق تعریف ، محدودیت ها به هر شرایطی مانند محدودیت های زمانی/مکانی و نگرانی های مربوط به ایمنی/کیفیت اشاره دارند که ممکن است مانع از دستیابی یک پروژه به اهداف خود شود.

اجرای موفق و کنترل یک پروژه ساختمانی متکی به شناسایی و مدیریت موثر محدودیت ها از طریق برنامه ریزی اصلی و برنامه ریزی کوتاه مدت برای آینده است. در حالی که برنامه اصلی یک دید کلی از یک پروژه و استراتژی اجرایی کلی را ارائه می دهد ، یک برنامه آینده ، شرح مفصلی از محدودیت های عملیاتی و یک برنامه دقیق ارائه می دهد که نشان می دهد کارها باید در یک زمان نسبتاً کوتاه انجام شود. در حالت ایده آل ، این برنامه های دقیق باید شرایط واقعی میدان را منعکس کند و دستورالعمل های عملیاتی را بدون محدودیت و درگیری به پرسنل میدانی ارائه دهد (Hinze 2008). این برنامه زمانبندی و روش تجزیه و تحلیل محدودیتها نیز جزء مهمی از روش آخرین برنامه ریز پیشنهاد شده توسط بالارد (2000) است. این پروژه تحقیقاتی یک مرور کلی از تجزیه و تحلیل محدودیت های برنامه زمان بندی شده در زمان برنامه ریزی آینده را ارائه می دهد. علاوه بر این ، یک چارچوب مفهومی برای مدیریت محدودیت ها ارائه می دهد.
2. بیان مشکل
اهمیت توسعه یک برنامه کاری بدون محدودیت و قابل اعتماد از دیرباز توسط صنعت شناخته شده است.

با این حال ، پروژه های عمرانی متعددی هنوز با تاخیر و افزایش هزینه روبرو هستند ، که اغلب می توان آنها را در شناسایی و درمان ناکارآمد محدودیت ها جستجو کرد.

اول ، هنگامی که یک محدودیت در زمان برنامه ریزی به درستی مشخص نمی شود ، درگیری های بعدی در این زمینه اجتناب ناپذیر است.

پروژه های امروزی از نظر فنی پیچیده تر و از نظر لجستیکی چالش برانگیز می شوند ، که عملیات ساخت و ساز را در معرض محدودیت های پیچیده تری قرار می دهد.

دوم ، روشهای برنامه ریزی سنتی ، نمودارهای میله ای و روش مسیرهای بحرانی (CPM) که به طور گسترده به عنوان مبنایی برای تجزیه و تحلیل محدودیت ها استفاده می شوند ، توانایی ما را در مدل سازی و حل محدودیت ها در زمانبندی آینده بسیار محدود می کند.

این روش ها مدتهاست که به دلیل محدودیت های موجود در مدل سازی و محدودیت های ارتباطی ، از جمله ناتوانی در مقابله با محدودیت های اولویت دار غیر زمان و مشکل در ارزیابی و ارتباط وابستگی های متقابل در سطح عملیات میدانی (به عنوان مثال Sriprasert و Dawood 2002 ؛ Chua و شن 2001) به طور خلاصه ، نیاز به درک بهتر محدودیت ها در ساخت و ساز و رویکرد ساختارمند در شناسایی و مدل سازی محدودیت ها برای اطمینان از یک برنامه کاری بدون محدودیت وجود دارد. به طور خاص ، سوالات تحقیق زیر باید مورد توجه قرار گیرد:
1. محدودیت های معمول در پروژه های مختلف ساختمانی چیست؟
2. چگونه می توان این محدودیت ها را برای شناسایی و مدل سازی آسان تر طبقه بندی کرد؟
3. شیوه های فعلی صنعت و همچنین پیشرفت های تحقیق در مدل سازی و حل محدودیت ها چیست؟
چگونه می توان دانش طبقه بندی محدودیت ها و تلاش های مختلف مدل سازی محدودیت ها را در چارچوبی برای مدیریت محدودیت های کل متحد کرد؟
3. اهداف

هدف تحقیق این است که یک سیستم مدیریت محدودیت رسمی ایجاد شود. مدیریت محدودیت در اینجا به عنوان فرآیند شناسایی ، طبقه بندی ، مدل سازی و حل محدودیت ها تعریف شده است. هدف از مطالعه حاضر ارائه مرور جامع ادبیات و شیوه های صنعت در رابطه با تجزیه و تحلیل محدودیت ها و ترسیم چارچوبی مفهومی برای مدیریت محدودیت ها است. به ویژه ، این مطالعه دارای اهداف فرعی زیر است:
1. ارائه یک مرور جامع از منابع و ویژگی های محدودیت هایی که معمولاً در پروژه های ساختمانی یافت می شود.
2. توسعه یک روش طبقه بندی محدودیت برای شناسایی و مدل سازی آسانتر محدودیت ها.
3. بررسی شیوه ها و تحقیقات فعلی صنعت در رابطه با مدل سازی محدودیت ها.
4. ترسیم یک چارچوب مفهومی برای مدیریت محدودیت کل. نتیجه این مطالعه برای دست اندرکاران صنعت و همچنین ارائه دهندگان نرم افزارهای مرتبط در توسعه شیوه ها و ابزارهای بهتر برای مدیریت محدودیت ها و برنامه ریزی آینده ، ارزشمند خواهد بود.
4. مرور مقدماتی ادبیات – نتایج پیش بینی شده
یک مرور مقدماتی نشان می دهد که مطالعات گذشته عمدتا بر درک و مدل سازی یک نوع محدودیت خاص ، مانند محدودیت های تکنولوژیکی ، قراردادی ، منابع ، فضایی و اطلاعات متمرکز شده است.

پیشرفت محدودی در زمینه طبقه بندی محدودیت های مختلف با توجه به ویژگی های آنها به صورت جامع انجام شده است.

از نظر مدل سازی و حل محدودیت ها ، رویکردهای مختلفی توصیه شده است. به عنوان مثال ، بسیاری از روش های مبتنی بر CPM برای مقابله با محدودیت های مربوط به زمان استفاده می شود.

سیستم های مبتنی بر دانش برای خودکارسازی برنامه کاری مورد استفاده قرار گرفتند.

الگوریتم های بهینه سازی مبتنی بر شبکه برای حل محدودیت ها توسعه داده شد. و پایگاه های داده و تکنیک های تجسم ، مانند 3D ، 4D و واقعیت مجازی (VR) ، برای برقراری ارتباط و تجسم محدودیت ها استفاده می شود. آنچه در مطالعات گذشته وجود ندارد یک رویکرد جامع و ساختارمند در مدیریت محدودیت ها در پروژه های ساختمانی است.
5. روش شناسی
روش اصلی تحقیق برای این مطالعه مرور ادبیات و مدل سازی مفهومی است.

شناسایی و طبقه بندی محدودیت ها از طریق رویکرد ساختار یافته اولین گام به سوی محیطی با محدودیت صفر است.

این مطالعه ابتدا انواع مختلف محدودیت ها در ساخت و ساز و ویژگی های آنها را مرور می کند.

بر اساس این درک ، یک روش طبقه بندی برای طبقه بندی عوامل محدود کننده به منظور شناسایی و مدل سازی محدودیت ها توسعه داده می شود.

در مرحله دوم این مطالعه ، روش های مدل سازی محدودیت های موجود بر اساس مرور جامع شیوه های صنعت فعلی و تحقیقات دانشگاهی مشخص می شود.

در نهایت ، هنگامی که طبقه بندی محدودیت ها و تکنیک های مدل سازی مشخص می شوند ، یک چارچوب مفهومی برای مدیریت محدودیت کلی ترسیم می شود. این مطالعه بین سپتامبر 2010 و مه 2011 انجام می شود.

References

Ballard, G. (2000). “Last planner system of production control.” Ph.D. Dissertation. Univ. of Birmingham, Birmingham, UK.

Chua, D. and Shen, L. J. (2001). “Constraint modeling and buffer management with integrated production scheduler.” Proceedings of International Conferences on Lean Construction 2001, Singapore.

Hinze, J. W. (2008). Construction planning and scheduling, 3rd ed. Pearson, NJ.

Sriprasert, E. and Dawood, N (2002). “Requirements identification for 4D constraint-based construction planning and control system.” Proceedings of CIB W78 conference – distributing knowledge in building, Aarhus, Danmark.

 

منبع مقاله:
https://prothesiswriter.com/blog/how-to-write-a-dissertation-proposal

تماس با ما:
دانشجویان محترم به منظور مشاوره و انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری خود با ما در تماس باشید. مشاوره اولیه کاملا رایگان می باشد:

تماس با ما
شماره تماس: 02188252497

دیدگاهتان را بنویسید