...

تماس با ما مشاوره و آموزش پایان نامه

پایان نامه استاندارد

مشاوره و نگارش و آموزش پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری

گروه کاسپین در راستای اهداف خود اقدام به ارائه خدمات ویژه ای در حوزه مشاوره و آموزش پایان نامه ها و مقالات علمی و پژوهشی نموده است.

این گروه پژوهشی با سابقه چندین ساله در حوزه پایان نامه ها، آموزش مشاوره و نگارش آن همواره تلاش نموده است تا بهترین خدمات را به دانشجویان ارائه نماید.

خدمات گروه پژوهشی:

 • مشاوره و انجام پایان نامه در رشته های:
 • مشاوره و انجام پایان نامه مدیریت تمامی گرایش ها، ارشد و دکتری
 • مشاوره و انجام پایان نامه اقتصاد تمامی گرایش ها ، ارشد و دکتری
 • مشاوره و انجام پایان نامه حسابداری تمامی گرایش ها ، ارشد و دکتری
 • مشاوره و انجام پایان نامه برنامه ریزی شهری تمامی گرایش ها ، ارشد و دکتری
 • مشاوره و انجام پایان نامه مطالعات زنان تمامی گرایش ها ، ارشد و دکتری
 • مشاوره و انجام پایان نامه علوم تربیتی تمامی گرایش ها ، ارشد و دکتری
 • مشاوره و انجام پایان نامه روانشناسی تمامی گرایش ها ، ارشد و دکتری
 • مشاوره و انجام پایان نامه کتابداری تمامی گرایش ها ، ارشد و دکتری
 • مشاوره و انجام پایان نامه جامعه شناسی تمامی گرایش ها ، ارشد و دکتری

سطوح تحصیلی موسسه

گروه پژوهشی کاسپین در تمامی سطوح تحصیلی زیر به ارائه خدمات می پردازد:

 • پایان نامه های کارشناسی
 • پایان نامه های کارشناسی ارشد
 • پایان نامه های دکتری

روش های تحقیق موسسه کاسپین

گروه پژوهشی کاسپین از جدید ترین و متنوع ترین طرح روش های تحقیق برای ارائه خدمات خود استفاده می نماید:

 • تحلیل رگرسیون
 • تحلیل کمی
 • تحلیل کیفی
 • تحلیل استنباطی
 • تحلیل توصیفی
 • مدلیابی معادلات ساختاری
 • تحلیل سلسله مراتبی
 • AHP
 • ANP
 • FUZZY
 • تحلیل مسیر
 • تحلیل اکتشافی
 • تحلیل تاییدی
 • هوش مصنوعی
 • بهینه سازی داده ها
 • داده کاوری
 • متن کاوی
 • تحلیل سری های زمانی

برای انجام پایان نامه، نگارش و چاپ مقاله و هر گونه طرح پژوهشی با ما در ارتباط باشید

تماس با ما
شماره تماس: 02188252497

همچنین می توانید از پشتیبانی آنلاین، تلفنی و واتس آپی در دو گوشه سایت استفاده نمایید. 

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.