مشاوره آموزش و انجام پایان نامه حسابداری

پایان نامه حسابداری

مشاوره آموزش و انجام پایان نامه و مقالات رشته حسابداری

پایان نامه حسابداری یکی از رشته های مهم دانشگاه می باشد که در مقاطع لیسانس و ارشد و پایان نامه دکتری حسابداری در دانشگاه های کشور ارائه می شود.

در همین زمینه دانشگاه های تهران، علامه، بهشتی، دانشگاه آزاد، تربیت مدرس و بسیاری از دانشگاه های دیگر به ارائه این رشته برای دانشجویان می پردازند.

دانشجویان حسابداری دوره کارشناسی ارشد و دکتری پس از پایان دوران تحصیل خود می بایست با انتخاب موضوع پایان نامه خود به ارائه پایان نامه و مقاله و دفاع از پایان نامه خود بپردازند.

موضوعات محوری انجام پایان نامه حسابداری

حسابداری در زمینه های مختلفی دارای موضوعات متفاوت می باشد.

در ادامه این مطلب زمینه های اصلی به همراه لینک هایی برای دریافت موضوعات و مطالب بیشتر ارائه شده است:

پایان نامه حسابداری مدیریت
پایان نامه حسابداری مدیریت

سایر موضوعات حسابداری بیشتر ….

مراحل انجام پایان نامه حسابداری

در انجام رساله حسابداری می بایست موضوع تحقیق مشخص شود. بعد از تایید موضوع تحقیق که بر اساس موضوعات حسابداری در گرایش های مختلف می باشد دانشجویان می بایست پروپوزال تحقیقاتی خود را بر اساس موضوع تحقیق ارائه نمایند.

مراحل اجرای پروپوزال در ادامه بیان شده است:

 • اولین بخش پرپوزال شامل بیان مساله می باشد. در این بخش مساله اصلی تحقیق بیان می گردد.
 • در مرحله دوم اهمیت موضوع تحقیق ارائه می شود.
 • در بخش سوم نیز روش شناسی تحقیق بر اساس موضوع انتخابی ارائه می گردد.
 • بخش اهداف تحقیق نیز به بیان اهداف فرعی و اصلی می پردازد.
 • در بخش مدل نیز در صورت ارائه مدل این بخش به بررسی روابط بین متغیر ها می پردازد.
 • در نهایت نیز جامعه و روش نمونه گیری ارائه می شود و ابزار تحقیق نیز بیان و بر این اساس روش تجزیه و تحلیل و نرم افزار مطرح می گردد

پس از تصویب پروپوزال حسابداری می بایست بقیه فصول رساله تهیه گردد. در همین زمینه فصول پایان نامه مدیریتی در قالب موارد زیر می باشد:

 • فصل اول کلیات تحقیق
 • فصل دوم مبانی نظری
 • فصل سوم روش شناسی تحقیق
 • فصل چهارم تجزیه و تحلیل اطلاعات
 • فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات
 • در نهایت نیز بر اساس کلیه بخش های پایان نامه می بایست از کل فرآیند پایان نامه خود پاورپویینت تهیه و در جلسه دفاع شرکت نمایید.

ما چه کمکی میکنیم؟

در انجام رساله حسابداری ما میتوانیم از انتخاب موضوع تا انجام پرووزال و مراحل انجام پایان نامه و نهایتا آموزش به منظور دفاع از رساله حسابداری

به شما کمک نماییم.  کافیست با ما تماس بگیرید:

تماس با ما
شماره تماس: 09197298388

ایمیل: INFO@CASPIANTHESIS.COM