انجام پایان نامه روانشناسی

پایان نامه حسابداری
انجام پایان نامه روانشناسی تربیتی
انجام پایان نامه روانشناسی تربیتی

انجام رساله و مقالات رشته روانشناسی

پایان نامه روانشناسی یکی از رشته های مهم دانشگاه می باشد که در مقاطع لیسانس و ارشد و دکتری در دانشگاه های کشور ارائه می شود.

در همین زمینه دانشگاه های تهران، علامه، بهشتی، دانشگاه آزاد، تربیت مدرس و بسیاری از دانشگاه های دیگر به ارائه این رشته برای دانشجویان می پردازند.

دانشجویان روانشناسی دوره کارشناسی ارشد و دکتری پس از پایان دوران تحصیل خود می بایست با انتخاب موضوع پایان نامه خود به ارائه پایان نامه و مقاله و دفاع از پایان نامه خود بپردازند.

گرایش های روانشناسی

پایا نامه روانشناسی تربیتی

یکی از گرایش های مهم در رشته روانشناسی در حوزه تربیتی می باشد.

در این گرایش تمرکز بر بحث های آموزشی می باشد.

غالب موضوعات ارائه شده در این ارتباط بین مختص حوزه آموزش کودکان و دانشجویان است.

مراحل انجام پایان نامه روانشناسی

در انجام رساله دکتری روانشناسی می بایست موضوع تحقیق مشخص شود. بعد از تایید موضوع تحقیق که بر اساس موضوعات روانشناسی در گرایش های مختلف می باشد دانشجویان می بایست پروپوزال تحقیقاتی خود را بر اساس موضوع تحقیق ارائه نمایند.

مراحل اجرای پروپوزال در ادامه بیان شده است:

 • اولین بخش پرپوزال شامل بیان مساله می باشد. در این بخش مساله اصلی تحقیق بیان می گردد.
 • در مرحله دوم اهمیت موضوع تحقیق ارائه می شود.
 • بخش سوم نیز روش شناسی تحقیق بر اساس موضوع انتخابی ارائه می گردد.
 • بخش اهداف تحقیق نیز به بیان اهداف فرعی و اصلی می پردازد.
 • در بخش مدل نیز در صورت ارائه مدل این بخش به بررسی روابط بین متغیر ها می پردازد.
 • در نهایت نیز جامعه و روش نمونه گیری ارائه می شود و ابزار تحقیق نیز بیان و بر این اساس روش تجزیه و تحلیل و نرم افزار مطرح می گردد

پس از تصویب پروپوزال روانشناسی می بایست بقیه فصول رساله تهیه گردد. در همین زمینه فصول رساله روانشناسی در قالب موارد زیر می باشد:

بخش های اصلی پایان نامه روانشناسی

 • بخش اول کلیات تحقیق
 • قیمت دوم مبانی نظری
 • فصل سوم روش شناسی تحقیق
 • مبحث چهارم تجزیه و تحلیل اطلاعات
 • قسمت پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات
 • در نهایت نیز بر اساس کلیه بخش های پایان نامه می بایست از کل فرآیند پایان نامه خود پاورپویینت تهیه و در جلسه دفاع شرکت نمایید.

ما چه کمکی میکنیم؟

در انجام پایان نامه روانشناسی ما میتوانیم از انتخاب موضوع تا انجام پرووزال و مراحل پایان نامه و نهایتا آموزش به منظور دفاع از پایان نامه روانشناسی

به شما کمک نماییم.  کافیست با ما تماس بگیرید:

تماس با ما
شماره تماس: 09197298388

ایمیل: INFO@CASPIANTHESIS.COM