انجام فصل 5 پایان نامه

انجام فصل 5 پایان نامه
انجام فصل 5 پایان نامه
انجام فصل 5 پایان نامه

فصل 5 پایان نامه : نتیجه گیری، تفسیر و بحث

فصل 5 پایان نامه بحث و نتیجه گیری جایی است که شما به معنی، اهمیت و ارتباط نتایج خود می پردازید.

این باید بر توضیح و ارزیابی آنچه پیدا کرده اید، نشان می دهد که چگونه با بررسی ادبیات و سوالات تحقیق شما ارتباط دارد و برای اثبات نتیجه گیری کلی خود استدلال می کند.

روش های مختلفی برای نوشتن این بخش وجود دارد ، اما می توانید بحث خود را بر چهار عنصر اصلی متمرکز کنید:

تفاسیر: نتایج به چه معناست؟
مفاهیم: چرا نتایج مهم هستند؟
محدودیت ها: نتایج چه چیزی نمی تواند به ما بگوید؟
توصیه ها: چه اقدامات عملی یا مطالعات علمی باید دنبال شود؟

گاهی اوقات، نتایج و بحث در یک فصل ترکیب می شوند.

یافته های کلیدی خود را خلاصه کنید

این حوزه را با تکرار مشکل تحقیق خود و جمع بندی خلاصه یافته های اصلی خود آغاز کنید.

تمام داده های فصل چهار خود را به صورت مستقیم وارد این فصل نکنید.

هدف خود را بیانی واضح از نتیجه کلی بگیرید که مستقیماً به سوال اصلی تحقیق شما پاسخ دهد. این نباید بیش از یک پاراگراف باشد.

تفسیرهای خود را بیان کنید

ممکن است معنای نتایج برای شما واضح به نظر برسد ، اما مهم است که اهمیت آنها را برای خواننده بیان کنید و دقیقاً نشان دهید که چگونه آنها به سوالات تحقیقی شما پاسخ می دهند.

 برخی از رویکردهای معمولی برای تفسیر داده ها عبارتند از:

  • شناسایی همبستگی ها ، الگوها و روابط بین داده ها
  • بحث در مورد اینکه آیا نتایج انتظارات شما را برآورده می کند یا فرضیه های شما را پشتیبانی می کند
  • توضیح نتایج غیر منتظره و ارزیابی اهمیت آنها
  • با توجه به توضیحات احتمالی جایگزین و استدلال برای موضع خود
  • شما می توانید بحث خود را پیرامون موضوعات کلیدی ، فرضیه ها یا سوالات تحقیق سازماندهی کنید و از همان ساختار بخش نتایج خود استفاده کنید. همچنین می توانید با برجسته سازی مهمترین یا غیر منتظره ترین نتایج شروع کنید.

مفاهیم را در فصل 5 پایان نامه مورد بحث قرار دهید

علاوه بر ارائه تفاسیر خود ، اطمینان حاصل کنید که نتایج خود را به کار علمی که در مرور ادبیات مورد بررسی قرار داده اید ، مرتبط کنید.

 این سوالات را از خود بپرسید:

آیا نتایج شما با تحقیقات قبلی موافق است؟ اگر چنین است ، چه چیزی به آن اضافه می کنند؟
آیا نتایج نظریه های موجود را پشتیبانی یا به چالش می کشند؟
آیا پیامدهای عملی وجود دارد؟
هدف کلی شما این است که به خواننده دقیقاً نشان دهید که تحقیقات شما چه کمکی کرده است و چرا باید به آن اهمیت دهند.

محدودیت ها را بپذیرید

حتی بهترین تحقیق دارای محدودیت هایی است و تصدیق آنها برای اثبات اعتبار شما مهم است.

محدودیت ها در مورد فهرست اشتباهات شما نیست ، بلکه ارائه تصویر دقیق از آنچه می تواند و نمی تواند از مطالعه شما نتیجه گیری شود ، است.

شما فقط باید محدودیت هایی را که مستقیماً با اهداف تحقیق شما مرتبط هستند ذکر کنید و میزان تأثیر آنها در دستیابی به اهداف تحقیق را ارزیابی کنید.

برای مثال ، اگر حجم نمونه شما کوچک یا محدود به گروه خاصی از افراد بود ، توجه داشته باشید که این امر قابلیت تعمیم آن را محدود می کند.

اگر متغیرهای مخدوش کننده بالقوه ای وجود دارد که نمی توانید آنها را کنترل کنید ، تأثیری را که ممکن است داشته باشند ، تصدیق کنید.

پس از ذکر محدودیت ها ، می توانید تکرار کنید که چرا نتایج به هر حال برای پاسخ به سوالات تحقیق شما معتبر هستند.

خدمات موسسه کاسپین:

برای دریافت مشاوره در خصوص انجام پایان نامه های دانشجویی با ما در تماس باشید:

تماس با ما
شماره تماس: 02188252497

دیدگاهتان را بنویسید