برچسب: پروپوزال

پایان نامه پروژه مشاوره پایان نامه مقاله

پایان نامه چیست؟

پژوهش به معني جستجو کردن برای يافتن حقايق و دانش است که با جمع آوري، بررسي و تفسير منظم داده ها راهكاري برای پاسخ به يك سؤال يا حل يك مشكل خاص را فراهم مي سازد. در دانشگاه، پژوهش در بعد دانشجويي اصلي ترين نمود خود را در واحد پايان نامه نمايان می‌سازد. بنابراین پايان نامه نخستين گام نظام مند در بعد پژوهش است كه دانشجويان با آن آشنا می شوند.…ادامه مطلب …پایان نامه چیست؟

پایان نامه مشاوره پایان نامه نگارش پروپوزال

نگارش پروپوزال دکتری

پروپوزال دکتری، یک طرح کلی از اهداف و اهمیت پایان نامه است. هدف از نوشتن پروپوزال دکتری متقاعد کردن کمیته علمی دانشکده در مورد اهمیت و جدید بودن موضوع انتخابی برای پایان نامه است.…ادامه مطلب …نگارش پروپوزال دکتری

پایان نامه پایان نامه مدیریت سایر خدمات مشاوره پایان نامه موضوع پایان نامه مدیریت

جدید ترین موضوع پایان نامه مدیریت تعارض سال 2021

پایان نامه مدیریت تعارض می تواند به عنوان یک موضوع در انتخاب تز نهایی دانشجویان مطرح باشد. برای این رشته نیاز به موضوعات جدید همواره از سوی دانشجویان مطرح شده است. در این بخش جدید ترین موضوعات پایان نامه مدیریت تعارض که در نشریه مدیریت تعارض سال 2021 چاپ شده…ادامه مطلب …جدید ترین موضوع پایان نامه مدیریت تعارض سال 2021