نگارش پروپوزال دکتری

چگونگی نگارش پروپوزال دکتری

تعریف اولیه از پروپوزال

 نگارش پروپوزال دکتری یکی از مهم ترین گام ها برای به پایان رساندن هر مقطع تحصیلی دانشجو باید تحقیقاتی همچون پروپوزال که طرح پژوهشی دانشجو محسوب میشود جهت معرفی تحقیق و مساله تحقیق به موسسه آموزشی جهت تایید ارائه کند.

در این طرح پژوهشی مسائلی همچون، بیان اهمیت موضوع تحقیق، جایگاه موضوع در رشته تحصیلی، نتایج تحقیق و چشم اندازی که پژوهش در زندگی بشر دارد بیان می شود.

چگونه پروپوزال دکتری بنویسیم؟

نوع نوشتن و قالب فرمت پروپوزال دکتری از رشته‌ای به رشته دیگر باهم فرق دارند.

لذا برای شروع به نوشتن آن باید دستور العمل ها و آیین‌ نامه‌های دانشگاه خود را در مورد نگارش پروپوزال مطالعه کنیم. با گام اول به سراغ موضوع مناسب باشیم و با استاد راهنمای خود مشورت کنیم.

زیرا این استاد راهنمای شما خواهد بود که به دقت پروپوزال شما را مطالعه کرده و جاهایی را که نیاز به اصلاح، ویرایش و تغییر دارد را مشخص خواهد کرد.

چون امکان دارد که شواهد کافی برای اثبات فرضیه‌تان وجود نداشته باشد یا اینکه موضوع انتخاب شده شما بیش از حد گسترده باشد و نیاز به اصلاح بیشتر داشته باشد.

تصویر
نگارش پایان نامه

اهمیت نوشتن پروپوزال دکتری

به عنوان دانشجوی دکتری باید اهداف تحقیق و روش‌هایی که می‌خواهید در ارزیابی موضوع خود استفاده کنید را به روشنی توضیح دهید.

برای داشتن یک پایان نامه با کیفیت و رسیدن به نتایج بهتر انتخاب استاد راهنمای خوب نیز ملاکی در نوشتن محسوب می شود.

چرا که پروپوزال اساس پایان نامه و شاید مهمترین مرحله از انجام پایان نامه میباشد.

استراتژی انتخاب موضوع

الف) موضوعی را که انتخاب می کنید سعی کنید به تناسب نیازها و اقتضای شرایط کشور و دانشگاه مقصد باشد.

ب) عنوان پروپوزال شما باید در راستای طراحی مدل و رسیدن به یک مدل خروجی و در سطح کلان باشد.

ج) هرگز شرکتها، سازمان ها و کارشناسان کشور را انتخاب نکید.

د) به عملی بودن موضوع بیشتر توجهه کنید.

ذ) موضوعی را که انتخاب میکنید دقت کنید منابع و رفرنس کافی برایش وجود داشته باشد.

مواردی که پروپوزالها از آن تشکیل میشوند:

 1. 1عنوان تحقیق  project title
 2. تشریح اهمیت موضوع و شرح هدف مساله importance and statement of topic توضیح مساله تحقیق و میزان ارتباط آن به رشته تحصیلی و جایگاه آن را در پیشرفت های علمی بیان کند.
 3. ادبیات و تئوریات پژوهش review of literature and relevant topics تحقیقات گذشته ای که پیرامون موضوع مورد نظر شده را همراه با ارجاع دهی کامل و دقیق درج میکند.
 4. فرضیه ها و هدف اصلی مساله  aims and hypothesizes هدف تحقیق و نتایج احتمالی دست آمده از آن را دنبال میکند.
 5. روش های انجام پژوهش و تمهیدات لازم methodology روش های انجام آزمایشات و به دست آوردن نتایج لازم است که با استانداردها و محدودیت ها برای رسیدن به پاسخ در این بخش لیست می شود.
 6. منابع و مآخذ References تمامی منابعی که از آنها برای تهیه پروپوزال استفاده شده اعم از کتاب، مقاله، پایان نامه در این بخش لیست می شوند.
تصویر
پایان نامه

موارد مهم در نگارش پروپوزال:

۱.در نگارش پروپوزال بعد از انتخاب موضوع سعی کنید که پروپوزال تان را اول با این موارد آغاز کنید.

A PhD / Master Dissertation Proposal Presented to

The Department of Gerontology

Faculty of Gerontology

University Putra Malaysia

Presented By

۲- نکات زیر را در مورد عنوان حتما مد نظر داشته باشید:

 • موضوع به اندازه کافی روشن و دقیق باشد.
 •  عنوان تحقیق فشرده شده اما با معنی باشد. عنوان باید بتواند اهمیت کار و مساله تحقیق را نشان دهد.
 •  برای انتخاب عنوان دقت شود تا قسمت اصلی و هدف پروژه از فرعیات قابل فهم باشد.
 • از کلمات و عبارات اضافی استفاده نشود.
 •  موضوع انتخابی برای خوانندگان کلی ، عام و جذاب باشد.

 ۳- هدف پروپوزال و مطالعه موردی که توسط دانشجو انتخاب میشود باید در یک راستا قرار گیرند تا جذابیت موضوع کم نشود و انسجام محتوایی حفظ شود.

۴- روش جمع آوری اطلاعات و آزمایشات باید موثر ترین و علمی ترین روش ممکن باشد.

۵- پروپوزال باید تمیز بدون خط خوردگی نوشته و بر روی کاغذ A4  تایپ شود.

۶- تعداد صفحات پروپوزال دکتری باید 8 صفحه باشد صفحات مورد نظر باید یک صفحه به بررسی تحقیقات، یک صفحه به منابع  اختصاص داده شود. منابع باید هم فارسی و هم انگلیسی و به روز و جدید باشند.

۷- از توضیحات اضافه و گزافه گویی در نوشتن پروپوزال خودداری شود.

۸- در مورد تدوین بخش انگلیسی، در صورت لزوم با متخصص در امور فن گرامر انگلیسی مشورت شود تا متن پروپوزال عاری از هرگونه غلط تایپی و نگارشی باشد.

۹- سنجش علمی یک دانشجو براساس پروپوزال و نهایتا پایان نامه است که تحویل موسسه آموزشی می دهد پس باید دقت و توجه کافی در اصول نگارش آن داشته باشیم.

برای سفارش پایان نامه به همراه آموزش چه کاری باید انجام بدهیم؟

تنها بایک تماس با ما می توانید پایان نامه خود را ثبت و با مشاورین ما از نزدیک ارتباط برقرار نمایید:

تماس با ما
شماره تماس: 02188252497

دیدگاهتان را بنویسید