چگونگی نگارش مقدمه پایان نامه

نحوه نگارش مقدمه پایان نامه

مقدمه پایان نامه

ساختار پایان نامه
چه نوع اطلاعاتی را باید در مقدمه خود قرار دهید؟

در مقدمه پایان نامه خود ، شما سعی خواهید کرد سه کار اصلی را انجام دهید، که حرکت نامیده می شوند:

حرکت 1 قلمرو خود را ایجاد کنید (بگویید موضوع در مورد چیست)
حرکت 2 یک زمینه توضیحی ایجاد کنید (نشان دهید چرا باید تحقیقات بیشتری در مورد موضوع شما انجام شود)
حرکت 3 معرفی تحقیقات فعلی (ایجاد فرضیه ؛ بیان سوالات تحقیق)

هر حرکت دارای تعدادی مرحله است. بسته به آنچه در مقدمه خود باید بیان کنید، ممکن است از یک یا چند مرحله استفاده کنید.

بیشتر مقدمات پایان نامه شامل برخی از مراحل (اما نه همه) مراحل ذکر شده در زیر است.

بسته به هدف پایان نامه، بین دانشگاه های مختلف و بین تزهای مختلف تفاوت هایی وجود دارد.

مراحل معرفی پایان نامه

موضوع کلی را بیان کنید و مقداری پیش زمینه ارائه دهید
مروری بر ادبیات مرتبط با موضوع ارائه دهید
شرایط و محدوده موضوع را مشخص کنید
وضعیت فعلی را ترسیم کند
ارزیابی وضعیت فعلی (مزایا/ معایب) و شناسایی شکاف
تعیین اهمیت تحقیقات پیشنهادی
مشکل/ سوالات تحقیق را بیان کنید
اهداف تحقیق و/یا اهداف تحقیق را بیان کنید
فرضیه ها را بیان کنید
ترتیب اطلاعات در پایان نامه
روش شناسی را مشخص کنید.

البته باید بیان نمود که مقدمه پایان نامه به شدت تحت تاثیر فرمت دانشگاهی است.

در برخی از دانشگاه ها مقدمه معمولا شامل مساله ادبیات تحقیق و مروری بر مطالب پیش رو می باشد.

بنابراین لازم است تا دقت بیشتری در خصوص کیفیت مقدمه مرتبط مطابق با دانشگاه خود داشته باشید.

همچنین در مقدمه پایان نامه باید دقت کنید مقدمه مرتبط با کدام فصل می باشد.

هر فصل از پایان نامه با مقدمه خاص آن فصل شروع می شود و باید در خصوص مطالب آن فصل صحبت شود.

برای انجام، مشاوره و نگارش پایان نامه خود می توانید تنها با یک تماس از کمک مشاورین ما استفاده نمایید:

تماس با ما
شماره تماس: 02188252497

دیدگاهتان را بنویسید