...

انجام پایان نامه مدیریت استراتژیک

انجام پایان نامه مدیریت استراتژیک : مدیریت استراتژیک از مهم ترین رشته های مدیریتی می باشد.

در این میان دانشجویان کارشناسی ارشد بعد از گذراندن دروس نظری می بایست پایان نامه خود را ارائه نمایند.

مراحل نگارش انجام پایان نامه مدیریت استراتژیک

 • انتخاب موضوع بر اساس جدیدترین مقالات مدیریت استرتژیک
 • نگارش پروپوزال بر اساس فرمت دانشگاهی
 • نوشتن فصل کلیات تحقیق بر اساس پروپوزال تحقیق
 • مبانی نظری مرتبط با موضوع تحقیق استراتژیک
 • روش شناسی تحقیق
 • تجزیه و تحلیل اطلاعات
 • نتیجه گیری و پیشنهادات

موضوع پیشنهادی پایان نامه مدیریت استراتژیک

موضوعات پیشنهادی برای پایان نامه مدیریت استراتژیک متعدد می باشد.

بیشتر موضوعات در این حوزه با کلید واژه های استراتژی زیر شناخته می شود:

 • تفکر استراتژیک
 • برنامه ریزی استراتژیک
 • ارتباطات استراتژیک
 • جهت گیری استراتژیک
 • چابکی سازمانی و …

در ادامه برخی از موضوعات پیشنهادی مدیریت استراتژیک ارائه شده است:

رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت و عملکرد مالی
ارزیابی انتظارات مصرف کنندگان از برندها و زندگی اجتماعی مدیران ارشد آنها
آیا هنگام انتخاب مدیران برتر توجه به شخصیت مهمتر از مدرک تحصیلی است؟
ارزیابی تأثیر کاریزمای رهبر بر درک مصرف کنندگان
آیا بین شخصیت مدیرعامل و انگیزه کارکنان آن رابطه وجود دارد؟
تأثیر منابع خارجی بر عملکرد یک شرکت در مرحله تغییر نام تجاری
راههای کاهش تعصب در ارزیابی کارکنان توسط مدیران
چه چیزی باعث می شود که یک کارمند آشکارا غیر اخلاقی باشد؟
آیا به مدیران مستقیم اجازه داده می شود تا عملکرد جوانان خود را ارزیابی کنند؟
چرا کارآفرینان مدیران ضعیفی می شوند
خطرات ناشی از جذب مدیران با شخصیتها و ویژگیهای مشابه آنها
مدیریت گذار به یک نام تجاری چند ملیتی
چگونه می توان نسل Y را در محیط کار سنتی مدیریت کرد
اختلالات مدیریتی ناشی از فناوری
بی طرفی هنگام مدیریت مشاغل خانوادگی

موسسه نگارش پایان نامه مدیریت استراتژیک

موسسه کاسپین از معتبرترین موسسات در نگارش پایان نامه مدیریت استراتژیک می باشد.

این موسسه موضوعات خود را بر اساس جدیدترین مقالات روز دنیا ارائه می نماید.

همچنین در صورت نیاز می توان گواهی همانندجویی به جهت اطمینان از تکراری نبودن موضوع را ارائه نمود.

تماس با ما

برای دریافت مشاوره رایگان در خصوص انجام پایان نامه مدیریت در تمامی گرایش ها با شماره زیر تماس حاصل فرمایید:

تماس با ما
شماره تماس: 02188252497

دیدگاهتان را بنویسید

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.