...

جدیدترین موضوعات بازاریابی و لجستیک نشریه سال 2022

موضوعات جدید بازاریابی و لجستیک
موضوعات جدید بازاریابی و لجستیک
موضوعات جدید بازاریابی و لجستیک

جدیدترین موضوعات بازاریابی و لجستیک نشریه سال 2022 : نشریه معروف بازاریابی و لجستیک در سال 2022 اقدام به انتشار جدید ترین مقالات خود کرده است.

این نشریه بیشتر متمرکز بر موضوعات بازاریابی و لجستیک می باشد و تلاش کرده است تا ارتباط بین این دو بخش مهم سازمان ها را بر قرار نماید.

در ادامه موضوعات جدید این نشریه ارائه شده است:

مجله بازاریابی و لجستیک آسیا پاسیفیک محتوای جدیدی در Emerald Insight در دسترس دارد:

مجله بازاریابی و لجستیک آسیا و اقیانوسیه
جلد 34، ش 2
تاریخ انتشار: 4 فوریه 2022

آنچه در این صفحه می خوانید (همه سوالات و نیازهای شما را پاسخ داده ایم) :

 • محدودیت‌های زبانی در ویژگی‌های هتل و توهین مصرف‌کنندگان مرتبط با نیات رفتاری
  نعیم اختر، شیانگلان چن، عمر اقبال صدیقی، گوئوجون زنگ، طاهر اسلام
 • تأثیر اعتماد و تعهد رابطه به ولاگرها بر قصد خرید بینندگان
  یانگ یانگ چن، متیو تینگچی لیو، یونگدان لیو، آنجلا ون یو چانگ، جروم ین
 • ارزش مشتری، قصد خرید و تمایل به پرداخت: اثرات تعدیل کننده فاصله فرهنگی/اقتصادی
  هیتوشی تسوچیا، یو مین فو، استفن چی تسون هوانگ
 • تأثیر هم افزایی انگیزه ها بر رفتارهای پایدار مصرف کننده حامی محیط زیست: شواهد تجربی برای محصولات پلاستیکی یکبار مصرف
  چونگ هونگ فام، هونگ وو نگوین، مای تی تو لی، لانگ تان دو، فونگ تی تونگ نگوین
 • نقش یک رویداد بزرگ ورزشی در جذب گردشگران داخلی: مورد سئول
  یوندوک جونگ، سوکیو کیم
 • شکل دادن به رفتار سبز کارکنان: رویکردی چند سطحی با اثر پیگمالیون
  زیینگ مو، متیو تینچی لیو، پیگوان وو
 • بررسی محرک ها و نتایج تعامل با برند رسانه های اجتماعی
  سیویلای لکی، آبیشک دوویدی، لستر جانسون
 • اعتماد بانک اسلامی: نقش های دینداری، ارزش ادراک شده و رضایت
  ابرور ابرور، دینا پاتریشیا، یونیتا انگریانی، ادریس ادریس، شبیر دستگیر
 • طب سنتی چینی به عنوان یک کارت بازیابی گردشگری برای تقویت گردشگری ورودی چین پس از COVID-19
  جون ون، کارول چونفنگ وانگ، ادموند گو، ژائوهوی سو، تیانیو یانگ
 • تأثیر مزایا و خطرات بر مالکیت روانی مشتری در صنعت خدمات
  این تائه لی، جینیونگ چوی، سانگیو کیم
 • اتحاد بین‌المللی برند آموزش عالی: نقش تناسب برند و ذهنیت جهانی
  کیونگ مین کیم، بنجامین نوبی، سانگوون لی، چاد میلوویچ

دریافت موضوعات بیشتر

در صورتی که دانشجوی رشته مدیریت بازاریابی می باشید و به جدیدترین موضوعات بازاریابی و موضوعات تخصصی بیشتری در ارتباط با رشته خود نیاز دارید با ما در تماس باشید.

کلیه خدمات دانشجویی به همراه مشاوره انجام پایان نامه در موسسه کاسپین.

تماس با ما
شماره تماس: 02188252497

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.