نماد سایت مشاوره انجام پایان نامه

جدیدترین موضوعات بازاریابی و لجستیک نشریه سال 2022

موضوعات جدید بازاریابی و لجستیک
موضوعات جدید بازاریابی و لجستیک

جدیدترین موضوعات بازاریابی و لجستیک نشریه سال 2022 : نشریه معروف بازاریابی و لجستیک در سال 2022 اقدام به انتشار جدید ترین مقالات خود کرده است.

این نشریه بیشتر متمرکز بر موضوعات بازاریابی و لجستیک می باشد و تلاش کرده است تا ارتباط بین این دو بخش مهم سازمان ها را بر قرار نماید.

در ادامه موضوعات جدید این نشریه ارائه شده است:

مجله بازاریابی و لجستیک آسیا پاسیفیک محتوای جدیدی در Emerald Insight در دسترس دارد:

مجله بازاریابی و لجستیک آسیا و اقیانوسیه
جلد 34، ش 2
تاریخ انتشار: 4 فوریه 2022

دریافت موضوعات بیشتر

در صورتی که دانشجوی رشته مدیریت بازاریابی می باشید و به جدیدترین موضوعات بازاریابی و موضوعات تخصصی بیشتری در ارتباط با رشته خود نیاز دارید با ما در تماس باشید.

کلیه خدمات دانشجویی به همراه مشاوره انجام پایان نامه در موسسه کاسپین.

شماره تماس: 02188252497

خروج از نسخه موبایل