277 موضوع پایان نامه رهبری و مدیریت

277 موضوع پایان نامه رهبری و مدیریت

موضوع پایان نامه رهبری
موضوع پایان نامه رهبری

موضوع پایان نامه رهبری و مدیریت: رای اکثر دانشجویان رشته مدیریت ، کار بر روی موضوعات تحقیق رهبری یک کار جذاب است. این به این دلیل است که این موضوع شامل رشته های مختلف ، از جمله آموزش ، مدیریت ، جامعه شناسی ، سیاست و روانشناسی است. به همین دلیل ، بسیاری از زبان آموزان این موضوعات را هنگام نوشتن مقاله های کالج و دانشگاه انتخاب می کنند.

در بیشتر موارد ، مربیان موضوع را برای زبان آموزان مشخص نمی کنند. این بدان معناست که هر زبان آموز باید موضوعی را برای مقاله علمی خود انتخاب یا توسعه دهد. در نتیجه ، زبان آموزان به دنبال زمینه های رهبری هستند که برای آنها جالب است و سپس موضوعات مقاله رهبری خود را انتخاب می کنند.

در اینجا نکاتی برای انتخاب موضوع برای مقاله یا مقاله رهبری ذکر شده است:

با انتخاب زمینه موضوعی شروع کنید
محدوده موضوعی خود را محدود کنید
بر رهبری تمرکز کنید نه مدیریت
دستورات مربی را در نظر داشته باشید
هدف خود را پاسخگویی به سوالی در زمینه موضوعی خود قرار دهید

اگر به این موضوع علاقه دارید ، در اینجا لیستی از موضوعات رهبری است که برای مقالات خود در نظر می گیرید.

موضوعات پایان نامه جالب در رهبری آموزشی

هنگام پیگیری دوره رهبری آموزشی ، مربیان از فراگیران می خواهند که با به کارگیری یادگیری جدید و دانش حرفه ای خود ، پایان نامه ای را تکمیل کنند. هنگام نوشتن این مقاله ، یک زبان آموز باید سازماندهی ، رهبری متحول کننده و توانایی ایجاد تغییر در جامعه را نشان دهد. در اینجا نمونه موضوعات در این دسته آمده است.

رابطه بین نتایج ضعیف مدرسه و رهبری ضعیف
چگونه رسانه های اجتماعی بر رهبری آموزشی تأثیر می گذارد
تاثیرات فناوری بر رهبری آموزشی
چگونه رهبری در مدارس متوسط می تواند موسسات آموزشی برتر را شبیه سازی کند
تأثیر فرهنگ رهبری بر اداره موسسات آموزشی
نحوه ترکیب روشهای تدریس استراتژیک با سازماندهی کارآمد
رهبری آموزشی چگونه بر جامعه تأثیر می گذارد
چگونه رهبری آموزشی بر پژوهشگران و ادبیات تأثیر می گذارد
رهبری آموزشی و راه موفقیت
رهبری آموزشی و تحول اجتماعی
نقش رهبری آموزشی در جامعه
آیا رهبری آموزش و پرورش می تواند تغییر ایجاد کند؟
نحوه مشارکت جامعه در رهبری آموزش و پرورش
اثربخشی تیم های بین رشته ای در اداره مدارس راهنمایی
نقش زنان در رهبری آموزش و پرورش
چگونه سازمان فرهنگی بر موسسات آموزشی تأثیر می گذارد
کاهش عادات نژادپرستانه در دانشگاه های معتبر
چگونه می توان تعالی معلمان را به صورت یکپارچه به دانش آموزان منتقل کرد
چگونه موسسات آموزشی می توانند رهبری استثنایی را با تفکر خارج از چارچوب ارائه دهند
نحوه ارزیابی ویژگی های منفی مربیان تدریس موضوعات مشابه
چگونه مبارزه برای پست های رهبری بر مدارس و دانش آموزان تأثیر می گذارد
چگونه با دلسوزی دانش آموزان نارساخوان را پرورش دهیم
نحوه ترکیب استراتژیک روشهای تدریس با سازماندهی کارآمد
چگونه فرهنگ بر رهبری موسسات آموزشی تأثیر می گذارد
چگونه رهبری آموزشی موثر به فراگیران در دستیابی به اهداف تحصیلی کمک می کند
چگونه رهبری آموزشی بر نحوه تفکر فراگیران در مورد آینده و توانایی های فکری آنها تأثیر می گذارد
چگونه معلمان می توانند فراگیران را تشویق به امتحان و آزمایش جدی تر کنند
آیا معلمان آموزش کافی در مورد چگونگی رهبران تأثیرگذار را دارند؟
آیا موسسات آموزشی باید معلمان را بسته به توانایی رهبری آنها ارزیابی کنند؟
چه تغییراتی در فرصت های آموزشی می تواند معلمان را به اعمال استراتژی های رهبری ترغیب کند؟

هر یک از این موضوعات تحقیقاتی رهبری آموزشی را انتخاب کرده و برای توسعه یک پایان نامه درخشان ، آنها را به طور گسترده بررسی کنید.

موضوعات آموزشی داغ رهبری و موضوع پایان نامه رهبری

آموزش رهبری برای رهبران آینده و فعلی بسیار مهم است. هرکسی که می خواهد در هر سطحی سرپرست ، مدیر یا رهبر شود باید آموزش هایی را برای پرورش و پرورش مهارت های خود بگذراند. در اینجا برخی از بهترین موضوعات رهبری برای نوشتن در این دسته آورده شده است.

چگونه رهبران سازمانی می توانند بهره وری را افزایش دهند
چگونه رهبران شرکت می توانند بهترین کارکنان خود را حفظ کنند
نحوه بهبود تصمیم گیری در یک سازمان
نحوه پیاده سازی سبک های رهبری موثر
چگونه رهبران می توانند جانشینی را در سازمان های خود پشتیبانی کنند
نحوه واگذاری و توانمندسازی کارکنان
نقش رهبران سازمانی در حل تعارض
نحوه تغییر مدیریت و رهبری اجرایی
چگونه رهبران می توانند بدون صدور دستورات احترام بگذارند
چگونه رهبران می توانند کارکنان را برانگیخته و درگیر کنند
چگونه رهبران شرکتها می توانند روابط بین فردی را تقویت کنند
چگونه مهارت های تصمیم گیری می تواند سازمان ها را ساده کرده و اعتماد به نفس را تقویت کند
چگونه رهبران می توانند کارکنان را در زمینه مدیریت انرژی و زمان آموزش دهند
چگونه رهبران می توانند کارکنان را در مورد خودآگاهی تربیت کنند
مهارتهای ارتباطی عملی برای رهبران سازمانی
چگونه رهبران می توانند آموزش همسالان را تشویق کنند
نقش رهبری در توسعه سازمانی
نحوه طراحی ماژول های آموزشی رهبری مفید
چگونه می توان مسیرهای یادگیری شرکتی را خودکار کرد
نحوه اندازه گیری نتایج در آموزش رهبری
اهمیت آموزش رهبری
چگونه رهبران می توانند با تغییرات سازمانی مقابله کنند
چگونه رهبران می توانند از مربیگری برای افزایش عملکرد کارکنان استفاده کنند
ویژگیهای آموزش رهبری عملی و راهنمایی

چگونه رهبران می توانند فرهنگ یادگیری را در یک سازمان ایجاد کنند
چگونه یک کارمند شرکت می تواند از دوره رهبری سود ببرد
کدام استراتژی های رهبری می تواند عملکرد یک تیم را افزایش دهد؟
سبکهای مختلف رهبری را با مثال شرح دهید
آموزش رهبری برای یک کسب و کار به چه معناست
آیا آموزش رهبری می تواند بر موفقیت سازمانی تأثیر بگذارد؟

هر یک از این موضوعات می تواند اساس یک مقاله عالی باشد. با این حال ، وقت خود را برای تحقیق در مورد ایده مورد نظر خود برای تهیه یک مقاله با کیفیت بالا اختصاص دهید.

موضوعات مد روز توسعه رهبری برای تحقیقات

توسعه رهبری مستلزم افزایش ظرفیت افراد برای ایفای نقش های رهبری خود در سازمان ها است. در اینجا ایده های موضوعی است که در این دسته باید در نظر گرفته شود.

چه زمانی مربیگری رهبری ضروری است؟
چه کسی باید مربیگری رهبری را ارائه دهد؟
بهترین فرصت های توسعه رهبری کدام است؟
چگونه هوش هیجانی می تواند توسعه رهبری را تقویت کند
توسعه اجرایی را شرح دهید
چگونه نوآوری می تواند توسعه رهبری را افزایش دهد
راهنمایی برای توسعه رهبری- چگونه کار می کند؟
آیا رهبران می توانند به عنوان معلم عمل کنند؟
چرا برنامه ریزی استراتژیک هنگام توسعه رهبری اهمیت دارد
نقش توسعه رهبری در ایجاد تیم
چگونه مربیگری می تواند توسعه رهبری را تقویت کند
آیا توسعه رهبری می تواند پاسخگویی را افزایش دهد؟
چرا تغییر مربیگری مدیریت باید بخشی از برنامه توسعه رهبری باشد
چگونه توسعه رهبری می تواند رهبران را به مذاکره کننده و تأثیرگذار تبدیل کند
چگونه مهارت های ارتباطی می تواند توسعه رهبری را تقویت کند
چگونه رهبران سازمانی می توانند خلاقیت را توسعه دهند
مهارتهای ضروری برای کسب از برنامه توسعه رهبری

هر یک از این ایده های موضوعی را انتخاب کنید و سپس آنها را از طریق تحقیق برای توسعه مقاله برنده توسعه دهید. قبل از نوشتن مقاله خود از منابع مختلف اطلاعاتی برای جمع آوری اطلاعات مربوطه استفاده کنید.

موضوعات پایان نامه رهبری سازمانی

رهبری سازمانی یک زمینه تحقیقاتی هیجان انگیز است. علاوه بر این ، می توانید از موضوعی در این دسته برای تأثیرگذاری بر تفاوت در یک سازمان استفاده کنید. و این می تواند اشتغالزایی شما را هنگام جستجوی کار افزایش دهد. بسته به شرایط پایان نامه ، می توانید هر یک از این موضوعات را انتخاب کرده و با آن کار کنید.

چگونه تکنیک های یادگیری ترکیبی می تواند تفکر انتقادی رهبران سازمانی را تقویت کند
خدمات اداری ضروری که رهبران صنعت مهمان نوازی باید ارائه دهند
ویژگیهای رهبران کاریزماتیک و پیشگیرانه برای موفقیت شرکتهای متوسط
چگونه رفتارهای رهبری بر فرهنگ شرکت تأثیر می گذارد
چگونه شیوه های رهبری بر موفقیت یک سازمان تأثیر می گذارد
چگونه رهبری و فرهنگ سازمانی بر موفقیت یک شرکت کوچک تأثیر می گذارد
چرا رهبری اجرایی در کشورهای در حال توسعه ضروری است
نقش رهبری سازمان در محیط چند فرهنگی
بررسی تغییرات در رهبری سازمانی متعارف و رهبری کاریزماتیک
چگونه کیفیت رهبری و آموزش می تواند عملکرد سازمان را بهبود بخشد
چگونه فرهنگ سازمانی می تواند بر تصمیمات رهبری برای آزمایش یک استراتژی تجاری جدید تأثیر بگذارد
چگونه یک کشور می تواند رهبران سازمانی مورد نیاز خود را تولید کند
چگونه مدیران می توانند آرمانهای رهبری را به زیردستان ارائه دهند
چگونه رهبران شرکت های جهانی می توانند بر فرهنگ کلی خود تأثیر بگذارند
چگونه فرهنگ سازمانی بر رهبری یک شرکت تأثیر می گذارد
چگونه برنامه ریزی مبتنی بر فرض می تواند برای یک سازمان صرفه جویی کند
تفاوت رهبری سازمانی با مدیریت
چگونه تمایز رهبری با مدیریت می تواند دستیابی به اهداف سازمانی را افزایش دهد
نحوه ارزیابی اثرات مدیریت بر عملکرد سازمان
چگونه می توان تأثیرات رهبری و وضوح چشم انداز را بر سازمان های تجاری بررسی کرد
چگونه رهبری بر عملکرد سازمان تأثیر می گذارد
چگونه یک رهبر شرکت می تواند تیم های کاری را در یک شرکت طراحی کند
تاثیر مهارتهای رهبری بر عملکرد کارکنان

هر یک از این موضوعات رهبری سازمانی می تواند اساس مقاله ای درخشان باشد. با این حال ، شما باید ایده را به طور گسترده مورد بررسی قرار دهید تا اطلاعات مربوطه را در نوشته خود وارد کنید. به این ترتیب ، مربی و رهبران سازمانی مقاله شما را ارزش خواندن خواهند یافت.

موضوعات فوق العاده رهبری زنان

بر هیچ کس پوشیده نیست که مطالعات در مورد زنان در موضوعات رهبری در طول سالها افزایش یافته است. شاید به این دلیل است که وضعیت زنان در محیط های کار اخیراً بهبود یافته است. در اینجا ایده های درخشانی وجود دارد که می توانید در صورت تمایل به نوشتن مقاله تحقیقاتی در این زمینه بررسی کنید.

نقش شخصیت زنان در رهبری
موانع اصلی رهبری زنان چیست؟
کلیشه های جامعه که رهبری زنان را تهدید می کند
وظایف زنان با وظایف مردان مشابه متفاوت است
تفاوت شخصیت رهبران زن با مردان
تفاوت سبک رهبری زنان با مردان
مسئولیت های خانواده چگونه بر رهبران زن تأثیر می گذارد
آیا رهبران مرد فعلی در برابر رهبران زن مقاومت می کنند؟
آیا زنان رهبر باید از همتایان مرد خود بهتر عمل کنند تا کافی تلقی شوند؟
عدم حمایت کافی از خانواده چگونه بر رهبران زن تأثیر می گذارد

چگونگی کمک به باز کردن تمام ظرفیت های اقتصادی یک کشور
چگونه رهبران بانفوذ بین خانواده و محل کار دست و پنجه نرم می کنند
چگونه رهبران زن قدرتمند کار و موفقیت را تعریف می کنند
کلیشه های جنسیتی چگونه بر رهبران زن تأثیر می گذارد
چگونه رهبران زن مدرن بین شغل و خانواده تعادل ایجاد می کنند
کلیشه ها چگونه عملکرد و هویت فکری رهبران زن را شکل می دهند
موفقیت در مشاغل خانوادگی- نقش زنان چیست؟
جنسیت ، جنس ، و رهبری
چگونه زنان می توانند رهبری سازمانی را تغییر دهند
چگونه رهبران بزرگ زن می توانند مردم را تشویق به اقدام کنند

هر یک از این موضوعات را در نظر بگیرید و آنها را از طریق تحقیق به یک مقاله عالی تبدیل کنید. اینترنت مملو از منابعی است که زنان و مسائل رهبری را پوشش می دهد. این بدان معناست که برای یافتن اطلاعات مربوط به موضوع خود مشکل نخواهید داشت.

موضوع پایان نامه رهبری جدید و جالب

شاید ، شما به دنبال یک موضوع هیجان انگیز برای مقاله یا مقاله تحقیقاتی خود هستید. در این صورت ، برخی از بهترین ایده ها برای کشف است.

مطالعه موردی رهبری بیل گیتس
انگیزه و رهبری- تفاوت چیست؟
ویژگیهای کلیدی رهبری تحول آفرین چیست؟
بررسی رهبری و مدیریت در فرهنگ
ویژگیها و تمایزهای مدیریت و رهبری
رهبری رادیکال را با مثال توضیح دهید
در مورد سبک های مختلف رهبری و مدیریت بحث کنید
نظریه ها و مدل های رهبری اخلاقی
مهارت های رهبری اتللو و ماکیاولی
مفاهیم رهبری ، به گفته کنتاکی فرید چیک
احتمالات اخلاقی و فرهنگی رهبری
تحقیق در مورد رهبری تیم
درباره رهبری و مدیریت صنعت مهمان نوازی بحث کنید
چگونه تنوع بر اثربخشی رهبری تأثیر می گذارد
که بهترین شیوه های رهبری هستند
سقراط و رهبری سازمانی
جنبه های رهبری و رفتار تیمی
رهبری و مدیریت در تجارت- نحوه ارتباط آنها
رهبری اخلاقی چیست؟
رهبری به عنوان یک استراتژی در منابع انسانی و سیاست های شرکت
رهبری و رفتار سازمانی- نحوه ارتباط آنها
چرا رهبری استراتژیک در محیط کسب و کار ضروری است؟
تفاوت جنسیتی چگونه بر سبک های رهبری تأثیر می گذارد
رهبری سیستماتیک چیست؟
چرا رهبری مدنی مهم است؟
رهبری منفی چگونه بر یک سازمان تأثیر می گذارد
نقش رهبری در تحول سازمانی
تغییر دادن
طبقه بندی نظریه های مختلف رهبری
دیدگاه های نظری رهبری سازمانی
برنامه ریزی منابع انسانی و توسعه رهبری
نظریه های احتمالی رهبری
سبک رهبری نظامی و ترکیب مربیگری
مزایا ، نقشها و محدودیتهای رهبری
نظارت و تأثیر رهبری بر خدمات انسانی
نظریه های رهبری و تغییر سازمان موثر
در مورد مفاهیم مختلف سبک رهبری بحث کنید
حکمرانی و رهبری- تفاوت چیست؟
شرکت های مشکل دار و رهبری آنها
نظریه های رهبری مشارکتی و موقعیتی
تجزیه و تحلیل سبک رهبری معتبر
استراتژی های مدیریت و رهبری مثر
چرا رهبری قوی در یک سازمان تجاری بسیار مهم است
ادغام سبک های مختلف رهبری
الگوگیری از رهبری و آموزش
چگونه رهبری موثر می تواند بهره وری کارکنان را افزایش دهد
چگونه مدیران می توانند با خدمت به عنوان رهبران خود به کارکنان انگیزه دهند
رهبری سیاسی چگونه می تواند بر یک سازمان تأثیر بگذارد
نقش رهبری در حل چالش های سازمانی
دیدگاه انتقادی در رهبری و مدیریت
ارزیابی رهبری سیاسی جان کندی و بیل کلینتون
تجزیه و تحلیل تأثیرگذارترین رهبر جهان
فرآیندهای یادگیری رهبری موثر در یک سازمان
رهبری خدمتگزار و پیرو
اصول رهبری معلمان موثر
تجزیه و تحلیل اخلاق رهبری Ciulla Joanne
آیا رهبری خدمتگزار در مدیریت مدرسه موثر است؟
بازنگری خلاقیت و رهبری
نظریه های رهبری و انگیزه
نقش رهبری در یک شرکت چند ملیتی
رویکرد مشارکتی در برابر رهبری خودکامه
رهبری اخلاقی چگونه می تواند بر تصمیم گیری تأثیر بگذارد
چگونه رهبری یک شرکت می تواند تغییرات را به طور موثر مدیریت کند
نوآوری و رهبری در یک تجارت
رهبری تحول آفرین چگونه می تواند به نفع زنان باشد
نقش رهبری در یک مرکز درمانی را شرح دهید
تغییرات در رهبری اخلاقی
روشهای علمی برای مطالعه رهبری
استراتژی به عنوان رهبری و عمل
رهبری و کیفیت خدمات
نحوه مدیریت مدرسه بر رهبری مدرسه
نحوه ارتباط رهبری و قدرت
بررسی رهبری از طریق رویکرد رفتاری
سبکهای موثر برای رهبری استراتژیک
رهبری استراتژیک- یک بررسی انتقادی
نحوه عملکرد رهبری احتمالی را شرح دهید
نظریه پردازان و نظریه های مربوط به رهبری را مورد بحث قرار دهید
نحوه تدوین استراتژی رهبری در یک سازمان
چرا مدلهای رهبری ارزشمند هستند
استراتژی های رهبری به عنوان عوامل موفقیت
ویژگیهای استراتژیهای رهبری موثر

اینها موضوعات مهیج رهبری برای بحث در یک مقاله یا مقاله علمی است. موضوعی را در این دسته انتخاب کنید و سپس برای توسعه یک اثر درخشان به طور گسترده در مورد آن تحقیق کنید.

موضوع پایان نامه رهبری پرستاری

آیا پایان نامه یا مقاله ای در مورد رهبری پرستاری دارید؟ اگر بله ، یکی از این موضوعات مقاله درخشان رهبری پرستاری را انتخاب کنید.

راهبردهای توسعه رهبران پرستار
چگونه تکنیک های یادگیری مبتنی بر مفهوم بر رهبران پرستار تأثیر می گذارد
بهترین رهبران پرستار چه ویژگی هایی دارند؟
چگونه یک رهبر پرستار می تواند استرس را مدیریت کند
معیارهای در نظر گرفتن مربی رهبر پرستار
زمینه های اصلی رهبری پرستاری برای مطالعه
ویژگی های یک برنامه عملی رهبری پرستاری
چرا رهبری پرستاری در مدیریت مراقبت های بهداشتی حیاتی است
مروری بر رهبری و عملکرد پرستاری اخلاقی
ارزش های رهبری و آموزش پرستاری اخلاقی چیست؟
چگونه بین رهبری و کیفیت خدمات پرستاری تعادل ایجاد کنیم
مبانی رهبری پرستاری
وضعیت جهانی رهبران پرستار
تجربه ای را که هر رهبر پرستار باید نشان دهد ، تمرین کنید
رهبری پرستاری از دیدگاه بیمار
نحوه اعمال رهبری پرستاری در خانه سالمندان
مقایسه رهبری پرستاری در بخش بزرگسالان و بخش اطفال
مهارتهای حیاتی برای یک رهبر پرستار در مواقع ضروری
چالش های پیش روی رهبران پرستاری
معنی رهبری برای پرستاران
رهبری از دیدگاه پرستار- این به چه معناست؟
معایب رهبر پرستاری
ارزشهای ذاتی رهبران پرستار چیست؟
نقش رهبران پرستار در بیمارستانهای دولتی
وضعیت رهبری پرستاری در بیمارستانهای خصوصی
تفاوت رهبری پرستاری در بیمارستانهای خصوصی و دولتی
روندهای رهبری پرستاری
ارزیابی رهبری پرستاری در کشورهای جهان سوم
اهداف بلند مدت و کوتاه مدت برای رهبران پرستار
فعالیتهایی برای افزایش رهبری پرستاری

هر یک از این موضوعات رهبری پرستاری می تواند ایده خوبی برای تحقیق باشد. با این حال ، برای بررسی موضوع مورد نظر خود برای تهیه یک مقاله عالی آماده شوید. با این وجود ، حتی اگر موضوع را دوست دارید ، اما زمان کافی برای نوشتن در مورد آن ندارید ، می توانید از متخصصان کمک بگیرید.

مباحث گفتار رهبری و موضوع پایان نامه رهبری

شاید ، شما می خواهید یک سخنرانی برای ارائه به کلاس خود یا در طول یک جلسه کاری بنویسید. در این صورت ، این دسته شامل برخی از بهترین موضوعات ارائه رهبری است.

چگونه یک رهبر دگرگون شویم
چه چیزی باعث ایجاد یک رهبر استراتژیک می شود؟
چرا سازمانها به رهبران اخلاقی نیاز دارند
چگونه می توان با یکپارچگی و صداقت رهبری کرد
رهبری و مخالفت- انجام درست در مقابل انجام درست کار
تمرین رهبری در زمینه بین سازمانی
چگونه می توان با استفاده از رهبری تفاوت ایجاد کرد
رهبری معامله ای یا تحول آفرین- چه کار می کند؟
رهبری چقدر موثر به نظر می رسد
چگونه می توان رهبری موثر را تمرین کرد
چگونه رهبر شویم
چگونه با دلسوزی رهبری کنیم
ویژگیهایی که هر رهبر بزرگ باید از خود نشان دهد
قدرت رهبری موثر
چگونه دیدگاه رهبری می تواند سازمان را به جلو سوق دهد
نحوه درک و کار با پیروان به عنوان یک رهبر
چگونه یک رهبر می تواند تغییرات سازمان را تطبیق داده و به آن گوش دهد
چگونه تلاش های مداوم رهبران بزرگ را می سازد
ویژگیهایی که رهبران بزرگی در تاریخ ساختند
قانون طلایی رهبری برجسته

اینها موضوعات درخشان بحث رهبری هستند. با این حال ، قبل از نوشتن سخنرانی در مورد ایده تحقیق مورد نظر خود ، آماده شوید. به این ترتیب ، ارائه ای ارائه می دهید که مخاطبان شما را تحت تأثیر قرار دهد.

موضوع پایان نامه رهبری برای مدیران

شاید ، شما می خواهید در مورد یک مساله رهبری بنویسید که خواندن آن برای مدیران جالب خواهد بود. در این صورت ، این موضوعات مقاله رهبری برای شما جالب خواهد بود.

چگونه مدیران می توانند استانداردها و اهداف عملکرد را توسعه دهند
چگونه مدیران می توانند انضباط موثر را ارتقا دهند
چگونه یک مدیر می تواند عادات کاری را بهبود بخشد
چگونه مدیران شرکت می توانند شکایات را مدیریت کنند
چگونه یک مدیر می تواند بازخورد عملکرد را ارائه دهد
تکنیک های موثر حل تعارض برای مدیران شرکت
چگونه یک مدیر می تواند از تغییرات در یک شرکت پشتیبانی کند
روشهای موثر برای تفویض وظایف مدیران
نحوه ارتباط موثر با مدیریت عالی
چگونه یک مدیر می تواند دیگران را تربیت یا آموزش دهد
مهارتهای رهبری ضروری برای مدیران
چگونه مدیران می توانند در سازمان خود اعتماد و شفافیت ایجاد کنند
چگونه مدیران می توانند کارکنان فردی را برای یافتن انگیزه شخصی ترغیب کنند
چگونه مدیران می توانند نوآوری و ابتکار را تشویق کنند
چگونه یک مدیر می تواند اعتماد به نفس ایجاد کند
مهارتهای عملی مدیریت زمان که هر مدیر باید داشته باشد
زبان بدن و سخنرانی عمومی برای مدیران
چگونه مدیران شرکت می توانند شکایات کارکنان را به حداقل برسانند
چگونه مدیران می توانند استرس را در بین کارکنان کاهش دهند
چرا آموزش برای مدیران جدید ضروری است
چرا هر مدیری باید مقررات مربوط به صنعت را بداند
چگونه مدیران می توانند نیروی کار فراگیر ایجاد کنند
چگونه مدیران می توانند استعدادها را پرورش داده و از حفظ کارکنان اطمینان حاصل کنند
مدیران از چه روشهای آموزشی می توانند برای توانمندسازی کارکنان استفاده کنند؟
اخراج و استخدام- مدیران باید در مورد این مسئولیت ها چه بدانند؟
مدیران برای حمایت از کارکنان شرکت چه مهارتهایی را باید پرورش دهند؟

اینها موضوعات درخشان مقاله مقاله رهبری برای مدیران است. با این حال ، برای نوشتن یک مقاله برنده به زمان نیاز دارید تا در مورد هر یک از این موضوعات تحقیق کنید.

آیا در تکمیل پایان نامه رهبری خود مشکلی دارید؟

این که آیا به موضوعات پایان نامه رهبری یا مقاله نیاز دارید

منبع مقاله:
https://www.thesishelpers.com/blog/leadership-research-topics/

تماس با ما:
دانشجویان محترم به منظور مشاوره و انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری همراه موضوع پایان نامه رهبری خود با ما در تماس باشید. مشاوره اولیه کاملا رایگان می باشد:

تماس با ما
شماره تماس: 02188252497

1,164 دیدگاه برای “277 موضوع پایان نامه رهبری و مدیریت

 1. certainly like your web site but you need to test the spelling on quite a few
  of your posts. Many of them are rife with spelling issues and I to find it very troublesome to tell the truth however I’ll definitely come back again.

 2. Hi! This is kind of off topic but I need some help from an established blog.
  Is it very difficult to set up your own blog?
  I’m not very techincal but I can figure things out pretty fast.

  I’m thinking about making my own but I’m not sure where to start.

  Do you have any tips or suggestions? Many thanks

  Also visit my web page :: Ewan

 3. I do not know if it’s just me or if perhaps everybody
  else encountering problems with your site.

  It looks like some of the written text in your posts
  are running off the screen. Can someone else please provide feedback and let me know if this is happening
  to them as well? This might be a problem with my browser
  because I’ve had this happen before. Cheers

 4. Thank you for the auspicious writeup. It in fact was a amusement account it.
  Look advanced to far added agreeable from you! By the way, how could we communicate?

 5. Hey there I am so grateful I found your website,
  I really found you by accident, while I was looking on Yahoo for something else, Nonetheless I am here
  now and would just like to say cheers for a remarkable post
  and a all round thrilling blog (I also love the theme/design), I don’t have time to read it all at the minute but I have saved it and also added your RSS feeds, so when I have
  time I will be back to read a lot more, Please do keep up the
  awesome job.

 6. I was honored to get a call coming from a friend as soon as he discovered the important
  recommendations shared on your own site. Examining your
  blog posting is a real amazing experience. Thanks again for taking into consideration readers
  much like me, and I wish you the best skin cream of achievements being a professional in this field.

 7. I wanted to follow along and let you know how considerably I treasured discovering your blog today.

  I will consider it a honor to operate at my workplace and be able
  to operate on the tips discussed on your web site and also get involved
  in visitors’ remarks like this. Should a position involving
  guest article author become on offer at your end, i highly recommend you
  let me know.

  Here is my homepage :: make healthy eating

 8. I’m excited to find this page. I wanted to thank you for ones time due to this fantastic read!!
  I definitely really liked every bit of it and i also have you book marked to look at new
  information on your website.

 9. I’m very happy to uncover this web site. I want to to thank you for your
  time for this particularly wonderful read!! I definitely enjoyed every part of it and I
  have you book-marked to see new information in your
  blog.

 10. I’m pretty pleased to find this site. I wanted to thank you for ones time due to
  this fantastic read!! I definitely loved every part of it and i
  also have you saved to fav to look at new things in your site.

 11. I enjoy you because of each of your work on this website.
  Kim loves participating in research and it’s really easy to see
  why. All of us learn all of the compelling
  medium you deliver good tips via the web site and encourage response from website visitors on that content
  plus our favorite girl has always been starting to learn a great
  deal. Have fun with the rest of the year. Your carrying out a really great job.[X-N-E-W-L-I-N-S-P-I-N-X]I am really impressed along
  with your writing abilities and also with the structure on your weblog.
  Is this a paid subject matter or did you customize it yourself?
  Anyway stay up the nice quality writing, it’s rare
  to look a nice blog like this one nowadays.

  Also visit my site: http://www.aniene.net/

 12. This is really interesting, You’re a very skilled blogger.
  I have joined your rss feed and look forward to seeking more
  of your magnificent post. Also, I’ve shared your web
  site in my social networks!

 13. Hello! I just wanted to ask if you ever have any issues with hackers?
  My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing a few months
  of hard work due to no backup. Do you have any solutions to prevent hackers?

 14. I beloved up to you’ll obtain performed right here. The caricature is tasteful, your authored subject matter stylish.
  nevertheless, you command get got an edginess over that
  you want be turning in the following. sick no doubt
  come further until now again since precisely the same
  nearly very continuously inside case you defend this increase.

  Here is my web-site hair regrowth option

 15. naturally like your website but you have to check the spelling on quite a few
  of your posts. Many of them are rife with spelling problems and I find
  it very bothersome to inform the reality on the other hand I will certainly come again again.

 16. I was curious if you ever considered changing the page layout of your website?
  Its very well written; I love what youve got to say.
  But maybe you could a little more in the way of content so people could connect with it better.
  Youve got an awful lot of text for only having
  1 or two pictures. Maybe you could space it out better?

  My page: healthy eating diet

 17. Wow that was strange. I just wrote an really long comment
  but after I clicked submit my comment didn’t appear.
  Grrrr… well I’m not writing all that over again. Anyhow,
  just wanted to say superb blog!

 18. Magnificent beat ! I would like to apprentice at the same time as you amend your web site, how could i subscribe for a weblog web site?

  The account helped me a appropriate deal. I have been tiny bit acquainted of this your broadcast provided vibrant clear idea

 19. Hello! I realize this is sort of off-topic but I had to
  ask. Does operating a well-established blog such as yours require a large amount of work?

  I’m brand new to blogging however I do write in my
  diary on a daily basis. I’d like to start a blog so I can easily share my own experience and thoughts online.
  Please let me know if you have any recommendations or tips
  for brand new aspiring blog owners. Thankyou!

 20. Today, I went to the beach front with my children. I
  found a sea shell and gave it to my 4 year old daughter and said “You can hear the ocean if you put this to your ear.” She placed the shell to her ear and screamed.
  There was a hermit crab inside and it pinched her ear.

  She never wants to go back! LoL I know this is entirely
  off topic but I had to tell someone!

 21. It’s a pity you don’t have a donate button! I’d certainly donate to this excellent blog!
  I guess for now i’ll settle for bookmarking and adding
  your RSS feed to my Google account. I look forward to brand new updates and will talk about this
  website with my Facebook group. Chat soon!

 22. Hi there, just became aware of your blog through Google, and
  found that it is really informative. I am gonna watch out
  for brussels. I will appreciate if you continue this in future.
  Lots of people will be benefited from your writing.

  Cheers!

 23. Howdy! Do you know if they make any plugins to assist with SEO?
  I’m trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I’m not seeing very good results.

  If you know of any please share. Thanks!

 24. Hi there! I know this is kinda off topic but I
  was wondering which blog platform are you using for
  this website? I’m getting fed up of WordPress because I’ve
  had problems with hackers and I’m looking at options for
  another platform. I would be awesome if you could point me in the direction of a good platform.

  Look into my site … http://www.a913.vip

 25. Howdy very cool blog!! Man .. Excellent .. Wonderful ..

  I will bookmark your web site and take the feeds
  also? I’m happy to find so many helpful info right here in the put
  up, we need develop extra techniques in this regard,
  thank you for sharing. . . . . .

  my blog – best skin

 26. Wonderful post but I was wanting to know if you could write a litte more
  on this topic? I’d be very thankful if you could elaborate a little bit more.
  Bless you!

 27. Excellent pieces. Keep writing such kind of info on your
  site. Im really impressed by your site.
  Hey there, You have performed a great job. I’ll certainly digg it and in my
  view suggest to my friends. I am sure they will be
  benefited from this web site.

 28. Have you ever considered creating an ebook or guest authoring on other websites?
  I have a blog based upon on the same subjects you discuss and would really like to have you share some stories/information. I know my visitors would value your
  work. If you are even remotely interested,
  feel free to send me an e-mail.

  Also visit my page – belly fat

 29. I do believe all the concepts you have introduced in your
  post. They’re very convincing and will definitely work.
  Nonetheless, the posts are very short for starters. May you please
  prolong them a bit from subsequent time? Thanks for the post.

 30. Wonderful goods from you, man. I’ve be aware your stuff previous to and
  you’re just extremely magnificent. I really like what you’ve got here,
  really like what you’re saying and the way through which you say it.
  You make it entertaining and you continue to care for to stay it smart.
  I can not wait to learn much more from you. That is actually a tremendous
  site.

  my web page … anti wrinkle skin

 31. Its such as you read my mind! You appear to grasp so much approximately this,
  like you wrote the guide in it or something. I feel that you can do with a few percent to force the message house a bit, however instead of that, that is great blog.
  A fantastic read. I’ll certainly be back.

  My page seed contains

 32. Greetings from Ohio! I’m bored to tears at work so I decided
  to check out your website on my iphone during lunch break.
  I really like the knowledge you provide here and can’t wait to take a look when I get home.
  I’m amazed at how quick your blog loaded on my cell phone ..
  I’m not even using WIFI, just 3G .. Anyways, wonderful blog!

  Feel free to surf to my homepage … https://98e.fun/space-uid-1028890.html

 33. Good day I am so thrilled I found your webpage, I really found you
  by error, while I was researching on Yahoo for something
  else, Anyways I am here now and would just like to say many
  thanks for a fantastic post and a all round thrilling blog (I also love
  the theme/design), I don’t have time to read it all at the minute but I have bookmarked it and also
  added in your RSS feeds, so when I have time I will be back
  to read more, Please do keep up the excellent work.

 34. Hi there, I believe your web site may be having internet browser compatibility issues.
  Whenever I take a look at your site in Safari, it looks
  fine however, when opening in IE, it has some overlapping issues.
  I merely wanted to give you a quick heads up! Besides that, fantastic site!

  Also visit my blog post dry skin

 35. Oh my goodness! Incredible article dude! Thanks, However I am
  encountering problems with your RSS. I don’t understand
  why I am unable to subscribe to it. Is there anybody else having the
  same RSS problems? Anybody who knows the solution can you kindly respond?
  Thanks!!

  my web blog thaifreeevent.com

 36. Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied
  on the video to make your point. You clearly know what youre talking about, why throw away your intelligence on just
  posting videos to your weblog when you could be giving us something enlightening to read?

  Here is my blog … forum.vkmoravia.cz

 37. Attractive part of content. I just stumbled upon your weblog and in accession capital
  to claim that I acquire in fact enjoyed account your weblog posts.
  Anyway I will be subscribing in your augment and even I fulfillment
  you get admission to consistently quickly.

 38. hey there and thank you for your info – I have certainly picked up something new from right here.
  I did however expertise several technical points using this site, since I experienced to reload the website a lot of
  times previous to I could get it to load properly.
  I had been wondering if your web host is OK? Not that I am complaining, but sluggish loading instances times will
  sometimes affect your placement in google and can damage your high quality
  score if advertising and marketing with Adwords.
  Well I am adding this RSS to my email and can look out for a lot more
  of your respective intriguing content. Ensure that you update this again soon..

  my web page: meteoritegarden.com

 39. An outstanding share! I’ve just forwarded this onto a coworker who was doing a little research on this.
  And he in fact ordered me dinner due to the fact that I discovered it for him…

  lol. So let me reword this…. Thank YOU for the meal!!
  But yeah, thanks for spending some time to talk about this matter here on your internet site.

  my web blog … ways of weight loss

 40. Can I just say what a relief to find an individual who
  really understands what they’re talking about online.
  You certainly understand how to bring an issue to light and make it important.
  More and more people need to read this and understand this side of the story.
  I can’t believe you aren’t more popular given that you definitely
  have the gift.

  my website https://gonullerderyasi.com/

 41. Howdy very nice site!! Guy .. Excellent ..

  Amazing .. I will bookmark your site and take the feeds additionally?
  I am glad to seek out so many useful information right here
  within the put up, we need develop extra techniques in this regard, thank you
  for sharing. . . . . .

 42. Right here is the perfect web site for anyone who would like to find out about this topic.
  You understand so much its almost tough to argue with you (not that I personally will need to?HaHa).
  You certainly put a fresh spin on a topic that has been discussed for
  ages. Wonderful stuff, just wonderful!

  my web blog – low carb dieting tips

 43. Just wish to say your article is as surprising.

  The clarity in your post is just great and i could assume you are an expert on this subject.
  Fine with your permission let me to grab your feed
  to keep updated with forthcoming post. Thanks a million and please continue the rewarding work.

  Feel free to surf to my blog post; yeast infection

 44. Simply wish to say your article is as astounding.
  The clarity in your post is just excellent and i could
  assume you’re an expert on this subject. Well with your permission allow
  me to grab your feed to keep updated with forthcoming post.
  Thanks a million smoking and teens please continue the gratifying work.

 45. I?m amazed, I have to admit. Rarely do I come across a blog that?s both educative and interesting,
  and without a doubt, you have hit the nail on the head.
  The problem is something that not enough folks are speaking intelligently about.

  Now i’m very happy I found this during my search for something concerning this.

  Visit my website – growing cannabis

 46. Have you ever considered publishing an e-book or guest authoring on other websites?
  I have a blog based upon on the same information you
  discuss and would really like to have you share some stories/information. I know my viewers would value
  your work. If you are even remotely interested, feel free
  to shoot me an e mail.

  Also visit my web site; travel expenses

 47. I have read several excellent stuff here. Certainly price bookmarking for revisiting.
  I surprise how so much attempt you set to make this sort of great informative web site.

 48. I got this site from my buddy who informed me regarding
  this site and at the moment this time I am visiting this web page and reading very informative posts at this time.

 49. Its like you learn my thoughts! You appear to understand so much approximately this,
  like you wrote the book in it or something. I believe that you simply can do with some p.c.

  to pressure the message home a bit, however other than that, that is excellent blog.
  A great read. I will definitely be back.

  Also visit my blog :: hemp crop

 50. Nice blog! Is your theme custom made or did you download it from somewhere?
  A design like yours with a few simple adjustements would really make my blog jump out.

  Please let me know where you got your design. Thanks

 51. Hey I am so excited I found your webpage, I really found you by error, while I was
  looking on Askjeeve for something else, Regardless I am here now and would just like to say thank you for a incredible post and a all
  round enjoyable blog (I also love the theme/design), I don?t have time to go through it all at the moment but I have book-marked it and also included your
  RSS feeds, so when I have time I will be back to read
  a great deal more, Please do keep up the great work.

  my webpage … crash diet

 52. My brother suggested I may like this website. He was once totally right.
  This submit actually made my day. You cann’t consider just how much time I had spent for this
  information! Thank you!

 53. you are in point of fact a excellent webmaster.

  The web site loading speed is amazing. It kind of feels that
  you are doing any unique trick. Moreover, The contents are
  masterwork. you have done a wonderful activity on this subject!

 54. I almost never leave comments, but i did some searching and wound up here 277 موضوع پایان نامه رهبری و مدیریت – مشاوره انجام پایان
  نامه کارشناسی ارشد و دکتری.
  And I actually do have some questions for you if it’s allright.
  Could it be simply me or does it seem like a few of these responses look
  like written by brain dead individuals? 😛 And, if you are writing
  on other online sites, I would like to follow everything fresh you have to post.
  Could you make a list of all of all your public sites
  like your twitter feed, Facebook page or linkedin profile?

  Here is my blog; men skin products

 55. certainly like your web site but you need to take a look at the spelling on quite a few of your posts.
  A number of them are rife with spelling problems and I
  to find it very troublesome to tell the reality nevertheless I’ll
  certainly come again again.

 56. Right here is the right web site for anybody who hopes to find out about this topic.

  You know so much its almost hard to argue with you (not that I personally will need to?HaHa).
  You certainly put a new spin on a topic which has been written about for
  many years. Excellent stuff, just wonderful!

  My blog … cleansing skin care

 57. Hello I am so thrilled I found your weblog, I really found you by mistake,
  while I was looking on Aol for something else, Anyhow I am
  here now and would just like to say thanks a lot for a marvelous post
  and a all round entertaining blog (I also
  love the theme/design), I don’t have time to read through it all at the moment but I
  have saved it and also added your RSS feeds, so
  when I have time I will be back to read a lot
  more, Please do keep up the great job.

 58. Hello there! I know this is kinda off topic but I was wondering which blog
  platform are you using for this website? I’m getting sick and tired of WordPress because
  I’ve had issues with hackers and I’m looking at alternatives for another platform.
  I would be great if you could point me in the direction of a good
  platform.

  Also visit my web page :: eating healthy foods

 59. Everything is very open with a clear description of the
  issues. It was definitely informative. Your website
  is very useful. Many thanks for sharing!

 60. Hey I know this is off topic but I was wondering if
  you knew of any widgets I could add to my blog that automatically tweet my newest twitter updates.
  I’ve been looking for a plug-in like this for quite
  some time and was hoping maybe you would have some experience with something
  like this. Please let me know if you run into anything.
  I truly enjoy reading your blog and I look forward
  to your new updates.

  My web blog :: beautiful smooth skin

 61. Hello! Do you know if they make any plugins to
  safeguard against hackers? I’m kinda paranoid about losing everything I’ve worked hard on. Any recommendations?

 62. Magnificent beat ! I wish to apprentice while you amend
  your website, how could i subscribe for a blog site?

  The account aided me a acceptable deal. I had been tiny bit
  acquainted of this your broadcast offered bright clear
  idea

  my web-site – gain muscle

 63. I got this web site from my buddy who told me about this website and at the moment this time I am visiting this site and reading very
  informative articles at this time.

  Take a look at my page :: sex tips

 64. Hello There. I found your blog using msn. This is an extremely well
  written article. I will make sure to bookmark it and come
  back to read more of your useful information. Thanks for the post.
  I will definitely comeback.

 65. I was honored to obtain a call coming from a friend as he uncovered the important tips
  shared on the site. Going through your blog article is a real brilliant
  experience. Thank you for considering readers like me, and I
  would like for you the best of achievements like a professional in this discipline.

  my page; eating healthier

 66. This design is spectacular! You obviously know how to keep a reader amused.
  Between your wit and your videos, I was almost moved to
  start my own blog (well, almost…HaHa!) Fantastic job.
  I really loved what you had to say, and more than that, how you presented it.

  Too cool!

 67. Thanks for your entire work on this web page. My daughter really likes managing internet research and
  it’s simple to grasp why. Almost all notice all
  regarding the compelling tactic you render vital techniques by means of this web blog and therefore boost participation from visitors on this area
  of interest plus my girl is without question studying a lot.
  Take pleasure in the rest of the new year. You are always doing a first class job.

  Visit my web blog: http://www.aniene.net/

 68. Great blog you have here but I was curious about if you knew of any community forums that cover
  the same topics talked about in this article? I’d really love how to stop smoking weed be a part of group where
  I can get advice from other knowledgeable people
  that share the same interest. If you have any recommendations, please let me know.
  Thanks a lot!

 69. I was just searching for this information for some time.

  After six hours of continuous Googleing, at last I got
  it in your website. I wonder what’s the lack of Google strategy that don’t rank
  this type of informative websites in top of the list.
  Generally the top web sites are full of garbage.

  Check out my web-site; high carb

 70. I was just seeking this info for a while. After 6 hours of
  continuous Googleing, finally I got it in your site.

  I wonder what’s the lack of Google strategy that do not rank this type of informative websites in top of the list.
  Generally the top web sites are full of garbage.

  Feel free to visit my blog post: ketogenic diet plan

 71. Appreciating the hard work you put into your site and
  in depth information you provide. It’s nice to come across a blog every once in a while that isn’t the same
  old rehashed information. Excellent read! I’ve saved your site and
  I’m including your RSS feeds to my Google account.

  Take a look at my web blog; forums.talktaiwan.org

 72. My partner and i still cannot quite think I could always be one of those reading the important points found on your site.

  My family and I are truly thankful on your generosity and for providing me the possibility to pursue this
  chosen profession path. Thank you for the important information I managed to get from your blog.

  Here is my web-site … make music

 73. Admiring the persistence you put into your blog and in depth information you present.

  It’s awesome to come across a blog every once in a while that isn’t the same out of date rehashed information. Excellent read!
  I’ve saved your site and I’m including your RSS feeds to my Google account.

  Here is my webpage good balanced diet

 74. I loved as much as you will receive carried out right here.
  The sketch is attractive, your authored subject matter stylish.
  nonetheless, you command get bought an shakiness over that you wish be delivering the following.
  unwell unquestionably come more formerly again as exactly the same nearly
  very often inside case you shield this increase.

 75. What i do not understood is in reality how you’re no longer actually much more smartly-favored than you may be right now.
  You are so intelligent. You understand therefore considerably in relation to this subject, produced
  me individually believe it from numerous various angles.
  Its like women and men are not fascinated until it’s one thing to do with Woman gaga!
  Your individual stuffs excellent. All the time deal with it up!

  Here is my page make healthy eating

 76. I comment when I especially enjoy a article on a blog or if I have
  something to add to the conversation. It is a result of the sincerness displayed in the article I looked at.

  And on this post 277 موضوع پایان نامه رهبری
  و مدیریت – مشاوره انجام پایان نامه کارشناسی
  ارشد و دکتری. I was moved enough to post a thought 😉 I actually do have 2 questions for you
  if you tend not to mind. Could it be only me or does it
  appear like a few of the comments look like coming from brain dead visitors?
  😛 And, if you are posting on other social sites, I would like
  to follow you. Would you make a list the complete urls of all your communal sites like
  your twitter feed, Facebook page or linkedin profile?

  My website acne skin care

 77. Right here is the right blog for anyone who hopes to find out about this
  topic. You realize so much its almost hard to argue with you (not that I personally would want to?HaHa).
  You definitely put a brand new spin on a topic that has been discussed for years.
  Wonderful stuff, just wonderful!

  My page: potato diet

 78. Simply want to say your article is as astonishing. The clearness in your post is
  just spectacular and i can assume you’re an expert on this subject.
  Fine with your permission allow me to grab your RSS
  feed to keep updated with forthcoming post. Thanks a million and please carry on the gratifying
  work.

  My blog :: forum.vkmoravia.cz

 79. Can I simply just say what a relief to discover a
  person that genuinely understands what they are talking about on the
  net. You actually understand how to bring a problem to light and make it important.
  More people have to look at this and understand this side of your story.
  I can’t believe you’re not more popular given that you certainly have the gift.

  Here is my webpage cyclical ketogenic diet

 80. Hi would you mind letting me know which web host you’re working with?
  I’ve loaded your blog in 3 completely different web browsers and I must say this blog loads a lot faster
  then most. Can you suggest a good hosting provider at a fair
  price? Many thanks, I appreciate it!

  Here is my web blog … crash diet diet

 81. My brother recommended I might like this website. He was totally right.
  This post truly made my day. You cann’t imagine just how much time I had
  spent for this information! Thanks!

 82. I want to convey my love for your generosity for those individuals
  that really want help on in this content. Your real commitment to getting the solution all-around appeared to be
  surprisingly insightful and has continually empowered employees much like me to attain their endeavors.
  Your new insightful guide means this much a person like me and far
  more to my colleagues. Thanks a lot; from each one of us.

  Feel free to surf to my web page :: stop fat gain

 83. Pretty nice post. I just stumbled upon your weblog and wished to say
  that I’ve really enjoyed surfing around your blog posts.
  In any case I will be subscribing to your rss
  feed and I hope you write again soon!

  Feel free to surf to my blog post :: healthy carbs

 84. Just want to say your article is as amazing.
  The clearness in your post is just spectacular and i could suppose you’re knowledgeable in this subject.
  Well together with your permission let me to clutch your RSS feed to stay updated with impending post.
  Thanks one million and please continue the enjoyable work.

  Also visit my web blog :: travel sites

 85. Magnificent beat ! I would like to apprentice whilst you amend your website,
  how can i subscribe for a weblog website?
  The account aided me a acceptable deal. I have been a little bit familiar of this your
  broadcast offered vibrant clear concept

 86. Fascinating blog! Is your theme custom made or did you download it from
  somewhere? A theme like yours with a few simple tweeks would really make my blog shine.
  Please let me know where you got your theme. With thanks

  Feel free to visit my homepage – aging skin

 87. hello there and thank you for your info – I’ve definitely picked up anything new from right here.
  I did however expertise several technical issues using this web site, as I experienced to reload the web
  site a lot of times previous to I could get it to load properly.
  I had been wondering if your web hosting is OK? Not that I am complaining,
  but sluggish loading instances times will very frequently affect your placement in google and could damage your high quality score if advertising and marketing with Adwords.
  Anyway I’m adding this RSS to my email and can look out for a lot more of your respective interesting content.
  Ensure that you update this again soon..

  Also visit my site :: low carb diet plans

 88. May I just say what a comfort to discover a person that really understands what they’re talking about over
  the internet. You actually realize how to bring an issue to light
  and make it important. More people have to read this and understand this side of
  your story. It’s surprising you aren’t more popular since you definitely have the gift.

  Feel free to surf to my web page: audio options

 89. Hi there, just become alert to your weblog thru Google, and located that
  it is truly informative. I’m gonna watch out for brussels.
  I will appreciate when you proceed this in future. A lot of other people might be benefited from your writing.
  Cheers!

  Here is my website … weed seeds

 90. You could definitely see your expertise in the paintings you write.
  The arena hopes for even more passionate writers
  like you who are not afraid to say how they believe.
  At all times follow your heart.

  Feel free to visit my webpage; ky.sgz8.com

 91. Howdy! This blog post could not be written much better!
  Reading through this post reminds me of my previous roommate!
  He continually kept talking about this. I will forward this post
  to him. Fairly certain he’ll have a good
  read. Thank you for sharing!

  My blog post; Bernadine

 92. It’s a shame you don’t have a donate button! I’d definitely donate to this brilliant blog!
  I guess for now i’ll settle for book-marking and adding your RSS feed to my Google account.
  I look forward to new updates and will talk about this website with my Facebook group.
  Chat soon!

  Here is my web-site; seeds prior

 93. Greetings I am so grateful I found your web site, I really found
  you by error, while I was researching on Aol for something else, Anyways I am here now
  and would just like to say cheers for a tremendous post and a all round thrilling blog (I also love the theme/design), I don’t
  have time to look over it all at the minute but I have bookmarked it and
  also included your RSS feeds, so when I have time I will be
  back to read a great deal more, Please do keep up the excellent job.

  Also visit my blog cannabis vodka

 94. I have to show my affection for your kindness giving support to women who have the need for
  assistance with this content. Your very own commitment to passing the message
  across ended up being exceptionally important and have really helped associates just
  like me to arrive at their targets. Your own warm and friendly facts indicates a lot a person like me and even further to my fellow workers.
  Thanks a lot; from everyone of us.

  Here is my page … fat loss diet

 95. Hiya, I’m really glad I have found this information. Today bloggers publish only
  about gossips and net and this is really frustrating. A good web site with exciting content, that’s what I
  need. Thank you for keeping this website, I’ll be
  visiting it. Do you do newsletters? Can’t find it.

  Also visit my blog post: seeds require

 96. Hello there, I discovered your blog by the use of Google even as searching for a related matter, your website got here up, it seems
  to be good. I have bookmarked it in my google bookmarks.[X-N-E-W-L-I-N-S-P-I-N-X]Hello there, just turned into
  aware of your blog via Google, and located that it is truly informative.
  I am gonna watch out for brussels. I’ll be grateful should you proceed this in future.
  Many other people will likely be benefited out of your writing.
  Cheers!

  Check out my site https://didyagetit.gonnafixit.com

 97. Hi, i read your blog occasionally and i own a
  similar one and i was just curious if you get a lot of spam responses?
  If so how do you reduce it, any plugin or anything
  you can advise? I get so much lately it’s driving me mad so any support is very much appreciated.

  Here is my webpage :: anti aging

 98. My spouse and I absolutely love your blog and find many of your post’s to
  be precisely what I’m looking for. Would
  you offer guest writers to write content to suit your needs?
  I wouldn’t mind composing a post or elaborating on some of the subjects you write regarding
  here. Again, awesome website!

 99. Excellent weblog here! Additionally your site lots up very fast!
  What web host are you the use of? Can I am getting your
  affiliate link on your host? I want my web site loaded up as
  fast as yours lol

 100. I would like to thnkx for the efforts you’ve put in writing this site.
  I am hoping the same high-grade website post from you in the upcoming also.
  Actually your creative writing skills has inspired me to get my own web site now.

  Actually the blogging is spreading its wings quickly.
  Your write up is a great example of it.

  Feel free to surf to my web-site … men skin

 101. I would like to thnkx for the efforts you have put in writing this
  site. I am hoping the same high-grade website post
  from you in the upcoming as well. In fact your creative writing abilities has
  inspired me to get my own site now. Really the blogging is spreading its wings
  rapidly. Your write up is a great example of it.

  Also visit my web site – routine skin

 102. Hey! Quick question that’s entirely off topic. Do you know how to
  make your site mobile friendly? My web site looks weird when browsing from my iphone4.
  I’m trying to find a template or plugin that might be able to correct this problem.
  If you have any recommendations, please share.
  Thanks!

 103. I’m not sure exactly why but this web site is loading extremely slow for me.
  Is anyone else having this problem or is it a
  issue on my end? I’ll check back later on and see if
  the problem still exists.

 104. Do you have a spam issue on this blog; I also am a blogger, and I
  was wanting to know your situation; we have created some nice procedures
  and we are looking to trade methods with other folks, be sure to shoot me an e-mail if
  interested.

  Feel free to visit my homepage treatment process

 105. Your style is very unique in comparison to other people I have read stuff from.
  Thank you for posting when you’ve got the opportunity, Guess I
  will just bookmark this blog.

 106. I seriously love your website.. Great colors & theme. Did you create this site yourself?
  Please reply back as I’m planning to create my own blog and would love to learn where you got this from or just
  what the theme is named. Cheers!

  Feel free to visit my web page: Alison

 107. Thanks a lot for giving everyone such a breathtaking opportunity to read critical reviews from this
  website. It’s always very ideal and stuffed with a lot
  of fun for me and my office mates to visit your site at a minimum 3 times per week to read through the
  newest guidance you will have. And definitely, I’m
  certainly satisfied considering the great suggestions you serve.
  Selected 4 facts in this article are essentially
  the most suitable I have ever had.

  Here is my blog post – acne treatment

 108. Unquestionably believe that which you said. Your favorite reason seemed to be on the net the easiest thing to be aware of.

  I say to you, I definitely get annoyed while people consider worries that they just do not know about.
  You managed to hit the nail upon the top and also defined out the whole
  thing without having side effect , people can take a signal.
  Will probably be back to get more. Thanks

 109. Thanks for another great article. The place else could anybody get
  that type of info in such an ideal manner of writing?
  I’ve a presentation next week, and I am on the look
  for such info.

 110. Nice post. I used to be checking continuously this weblog and I
  am inspired! Extremely useful information specially the closing section 🙂
  I deal with such info much. I used to be looking for this particular information for a very
  lengthy time. Thanks and best of luck.

  My web page … plansite.group

 111. Hey just wanted to give you a quick heads up.

  The words in your content seem to be running off the screen in Opera.
  I’m not sure if this is a formatting issue or something
  to do with internet browser compatibility but I figured I’d post
  to let you know. The layout look great though! Hope you get the problem resolved soon. Many
  thanks

  Also visit my site: pain relief products

 112. Hello There. I discovered your blog using msn. That is an extremely neatly written article.
  I will make sure to bookmark it and return to read more of your helpful information.
  Thanks for the post. I’ll certainly comeback.

 113. This is really interesting, You’re a very skilled blogger.
  I’ve joined your rss feed and look forward to seeking more of your wonderful post.
  Also, I’ve shared your site in my social networks!

  Look at my web-site; back ache

 114. Whoah this weblog is great i really like studying your articles.
  Keep up the good paintings! You understand, many people are looking around
  for this information, you can help them greatly.

  Look at my web page :: Janet

 115. Awesome blog! Do you have any hints for aspiring writers?
  I’m hoping to start my own website soon but I’m a
  little lost on everything. Would you suggest starting with a free platform like WordPress or go for a paid option? There are so many choices out
  there that I’m completely confused .. Any ideas?
  Thanks!

 116. What’s Happening i am new to this, I stumbled upon this I have discovered It absolutely helpful and it has aided me
  out loads. I hope to give a contribution & aid other customers like its helped me.
  Great job.

  My web blog … diet pill

 117. Thanks for your personal marvelous posting!

  I truly enjoyed reading it, you could be a great author. I will be sure to bookmark your blog
  and may come back later on. I want to encourage one to continue your great posts, have a nice day!

 118. Today, while I was at diets that work, my cousin stole my iphone and tested to see if it can survive a twenty five foot drop, just
  so she can be a youtube sensation. My apple ipad is
  now destroyed and she has 83 views. I know this is completely off topic but
  I had to share it with someone!

 119. Thank you for all your efforts on this web page.
  Ellie really likes going through internet research and it is simple
  to grasp why. Many of us learn all concerning the powerful way
  you provide invaluable tips by means of your blog and as well as recommend contribution from some others about
  this article while our favorite girl is without question discovering so much.
  Enjoy the remaining portion of the year. You are doing a powerful job.[X-N-E-W-L-I-N-S-P-I-N-X]I am really impressed along with your writing abilities
  and also with the layout to your weblog. Is this
  a paid theme or did you customize it your self? Either way keep up the excellent high quality writing, it’s uncommon to look a nice blog like this one nowadays.

  my site hemorrhoid pain relief

 120. I enjoy you because of your entire hard work on this web site.
  Kim takes pleasure in participating in research and it’s really obvious
  why. We all hear all relating to the dynamic manner you produce invaluable tricks via your blog and as well attract contribution from website visitors on the
  idea plus my princess is in fact starting to learn a lot of things.
  Take pleasure in the remaining portion of the year. You’re the one carrying out a terrific job.

  Also visit my blog post: tips honey

 121. Very nice post. I just stumbled upon your blog and wanted to say that I’ve
  truly enjoyed surfing around your blog posts.
  In any case I will be subscribing to your feed and I hope
  you write again soon!

 122. Excellent post. I used to be checking constantly this weblog and I am inspired!

  Very helpful information specially the remaining phase :
  ) I maintain such info a lot. I was seeking this certain information for a very
  long time. Thanks and best of luck.

  Here is my website … firming skin care

 123. Good day I am so glad I found your weblog, I really found you by mistake, while
  I was looking on Yahoo for something else, Anyways I am here
  now and would just like to say thanks for a incredible post and a
  all round thrilling blog (I also love the theme/design), I don’t
  have time to go through it all at the moment but I have saved it and also added in your RSS feeds, so when I have time I will be back to read more, Please do keep up the superb work.

  Feel free to visit my homepage … making cash online

 124. I do not know whether it’s just me or if everybody else experiencing problems
  with your site. It appears like some of the text within your posts are running off the screen. Can somebody else please comment and let me know if this is
  happening to them as well? This might be a problem with my web browser because I’ve had this happen before.
  Appreciate it

  My web site … make income online

 125. You actually make it seem really easy along with your presentation however
  I find this matter to be actually one thing which
  I think I might by no means understand. It kind of feels too complicated and extremely wide for me.
  I’m taking a look ahead on your subsequent post,
  I’ll try to get the grasp of it!

  Feel free to visit my web page lose weight fast

 126. I want to convey my passion for your kindness giving support to folks that should have help on this one area.

  Your very own dedication to passing the message all through has been surprisingly good and has continually helped
  many people like me to get to their targets. This insightful tips and hints denotes a
  lot to me and still more to my office colleagues.
  Regards; from all of us.

  My web blog … ketosis diets

 127. I would like to use the chance of thanking you for your professional
  assistance I have often enjoyed browsing your site.
  I will be looking forward to the particular commencement of my
  school research and the whole preparation would never have been complete
  without visiting your web site. If I could be of any assistance
  to others, I might be glad to help as a result of what I have discovered from here.

  Review my page; weight loss cure

 128. Hmm it looks like your site ate my first comment (it was extremely long)
  so I guess I’ll just sum it up what I had written and say, I’m thoroughly enjoying your blog.
  I as well am an aspiring blog blogger but I’m still new to the whole thing.
  Do you have any recommendations for rookie blog writers?
  I’d definitely appreciate it.

  My homepage; http://86x.org/

 129. Wow, amazing blog format! How lengthy have you ever been running a blog for?
  you made blogging glance easy. The full glance of your web site is
  excellent, let alone the content material![X-N-E-W-L-I-N-S-P-I-N-X]I just
  couldn’t depart your site before suggesting that I
  really loved the standard information an individual provide
  for your visitors? Is going to be back incessantly in order
  to investigate cross-check new posts.

  Stop by my homepage … customize healthy eating

 130. Awesome site you have here but I was curious about if you knew of any discussion boards that cover the same topics discussed in this article?
  I’d really like to be a part of community where I can get suggestions from other experienced individuals that share the same interest.
  If you have any suggestions, please let me know. Bless you!

  Here is my homepage: Trey

 131. Greetings from Florida! I’m bored to death at work so
  I decided to browse your website on my iphone during lunch break.
  I love the knowledge you provide here and can’t wait to take a look when I get home.
  I’m surprised at how quick your blog loaded on my mobile ..

  I’m not even using WIFI, just 3G .. Anyhow, good blog!

  my webpage cure eczema

 132. Can I just say what a comfort to find someone that genuinely understands what they are talking about over the internet.
  You definitely understand how to bring a problem to light and make it important.

  More and more people ought to read this and understand this side
  of your story. I can’t believe you’re not more popular because you surely
  possess the gift.

 133. Thank you a lot for sharing this with all folks you really know
  what you are speaking approximately! Bookmarked. Please additionally
  visit my web site =). We could have a hyperlink change contract between us!

  Feel free to visit my website: diet lacking

 134. Appreciating the time and effort you put into your site
  and in depth information you present. It’s nice to come
  across a blog every once in a while that isn’t the same old rehashed material.

  Excellent read! I’ve saved your site and I’m adding your RSS
  feeds to my Google account.

 135. Hmm is anyone else encountering problems with the pictures on this blog
  loading? I’m trying to figure out if its a problem
  on my end or if it’s the blog. Any feedback would be
  greatly appreciated.

 136. Normally I don’t read post on blogs, however I wish to say that this write-up very forced me to try and do it!
  Your writing taste has been amazed me. Thanks, quite great article.

 137. Howdy! I know this is kind of off topic but I was wondering
  which blog platform are you using for this site?
  I’m getting fed up of WordPress because I’ve had problems
  with hackers and I’m looking at options for another platform.

  I would be awesome if you could point me in the direction of a good platform.

 138. What’s Happening i’m new to this, I stumbled upon this I’ve found It positively
  helpful and it has helped me out loads. I’m hoping to contribute & aid other customers
  like its aided me. Great job.

 139. Heya! I know this is somewhat off-topic however I had to ask.

  Does building a well-established website such as
  yours take a large amount of work? I am brand new to blogging but I
  do write in my journal every day. I’d like to start a blog so
  I can share my experience and feelings online.
  Please let me know if you have any suggestions or tips for brand new aspiring blog owners.

  Appreciate it!

 140. Hello, I do think your site may be having browser compatibility issues.
  Whenever I look at your blog in Safari, it looks fine
  but when opening in I.E., it’s got some overlapping issues.
  I simply wanted to give you a quick heads up! Aside from that, great
  site!

  my blog: healthy skin

 141. I’ve been surfing on-line more than three hours these days, yet I by no means
  found any fascinating article like yours. It is beautiful worth enough for me.
  Personally, if all web owners and bloggers made good content
  as you probably did, the internet can be a lot more helpful than ever before.

  My website: eating habits

 142. Hello, i read your blog occasionally and i own a similar one and i
  was just curious if you get a lot of spam feedback?
  If so how do you reduce it, any plugin or anything you can advise?
  I get so much lately it’s driving me crazy so any support is very much appreciated.

  Also visit my web page :: buy seeds online

 143. Definitely believe that that you said. Your favourite
  justification seemed to be on the internet the easiest factor to have in mind of.

  I say to you, I definitely get irked whilst folks consider worries that they plainly
  do not know about. You controlled to hit the nail upon the highest and defined
  out the entire thing with no need side effect , other folks
  can take a signal. Will probably be back to get more. Thanks

  Feel free to surf to my web page: low carb diet daily

 144. Hello there! This post could not be written any better!
  Reading through this post reminds me of my previous room
  mate! He always kept talking about this. I will forward this post
  to him. Pretty sure he will have a good read. Many thanks
  for sharing!

 145. An outstanding share! I have just forwarded this
  onto a coworker who was conducting a little homework on this.
  And he actually bought me lunch due to the fact that I found it for him…
  lol. So allow me to reword this…. Thanks for the meal!!
  But yeah, thanx for spending time how to make a man come discuss this issue here on your web site.

 146. I love what you guys are usually up too. This type of clever work and exposure!
  Keep up the great works guys I’ve added you guys
  to my personal blogroll.

 147. you are actually a good webmaster. The website loading
  pace is amazing. It kind of feels that you’re doing any distinctive trick.
  Also, The contents are masterwork. you have performed a excellent
  activity on this matter!

  my website :: sygk100.cn

 148. To follow up on the up-date of this subject on your site and
  wish to let you know how much I liked the time you took to
  write this helpful post. Inside the post, you actually spoke regarding how to actually handle this problem with
  all ease. It would be my own pleasure to get some more thoughts from your blog and come up to
  offer other people what I have learned from you.
  Thank you for your usual fantastic effort.

  Also visit my web-site: prefer natural skin

 149. Do you mind if I quote a few of your articles as long as I provide credit and sources
  back to your site? My blog site is in the exact same niche as yours and my visitors would genuinely benefit from some
  of the information you present here. Please let me know if this alright with you.
  Thank you!

  Here is my page: redeconsultoria.net

 150. I wanted to draft you this tiny observation to finally say thanks again for
  the gorgeous views you’ve featured on this site. It has
  been simply tremendously generous with people like you to grant extensively what a few individuals would’ve supplied for an e-book in order to make some
  cash natural skin care tips for dry skin their own end, notably since you
  might well have done it in the event you wanted. The advice in addition served to be a easy way
  to be sure that the rest have the same passion similar to mine to know many more when it comes
  to this problem. I think there are many more enjoyable occasions up front for folks
  who check out your website.

 151. I like the helpful info you provide in your articles.
  I’ll bookmark your weblog and check again here frequently.

  I’m quite sure I will learn a lot of new stuff right here!
  Best of luck for the next!

 152. Heya this is kind of of off topic but I was wondering if blogs use WYSIWYG editors or if
  you have to manually code with HTML. I’m starting a blog soon but have no coding expertise so I wanted to get guidance
  from someone with experience. Any help would be enormously appreciated!

  Take a look at my web blog … eczema remedies

 153. I almost never drop comments, however after browsing through some of the comments on this
  page 277 موضوع پایان نامه رهبری و مدیریت – مشاوره انجام پایان
  نامه کارشناسی ارشد و دکتری.
  I actually do have 2 questions for you if you do not mind.

  Is it simply me or do some of these remarks come across like they are written by brain dead individuals?

  😛 And, if you are writing on additional places, I’d
  like to follow anything new you have to post. Could
  you post a list of all of your shared pages like your twitter feed,
  Facebook page or linkedin profile?

  Here is my web blog talk-video.com

 154. I’m amazed, I must say. Rarely do I encounter a blog that’s both equally
  educative and amusing, and without a doubt, you have hit the nail on the head.
  The problem is something which not enough people are speaking intelligently about.
  I am very happy that I stumbled across this in my hunt for something relating to
  this.

  Here is my site purchase hemp

 155. Thanks for every other informative web site.

  Where else may just I get that kind of information written in such
  an ideal way? I have a undertaking that I’m simply now working on, and I have been on the look out
  for such info.

  my web-site – Tanisha

 156. I’m truly enjoying the design and layout of your website.
  It’s a very easy on the eyes which makes it
  much more enjoyable for me to come here and visit more often. Did you hire
  out a designer to create your theme? Fantastic work!

  Also visit my site bad skin

 157. I was just seeking this info for a while. After six hours of continuous Googleing, at last
  I got it in your website. I wonder what’s the lack of Google strategy that do not rank this kind
  of informative websites in top of the list.
  Generally the top web sites are full of garbage.

  My web page – anti-aging skin care

 158. I liked as much as you will receive performed right here.
  The caricature is tasteful, your authored subject matter stylish.

  however, you command get bought an shakiness
  over that you want be handing over the following. in poor health for sure come
  more until now once more since exactly the same nearly very regularly inside
  case you protect this increase.

  Look into my web-site :: mtasa-forum.com

 159. I know this if off topic but I’m looking into starting my own blog
  and was wondering what all is required to get setup?
  I’m assuming having a blog like yours would cost a pretty penny?
  I’m not very internet smart so I’m not 100% sure. Any suggestions or advice
  would be greatly appreciated. Thanks

  Feel free to surf to my blog – best skin care

 160. A lot of thanks for every one of your effort on this blog.
  My daughter loves doing investigation and it is easy to see why.
  My spouse and i hear all relating to the lively
  mode you make good items by means of this website and as well as foster contribution from other people on that content then our favorite simple princess is undoubtedly understanding
  so much. Have fun with the rest of the new year.
  You are performing a fantastic job.

  Also visit my blog getting affordable treatment

 161. Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew
  of any widgets I could add to my blog that automatically
  tweet my newest twitter updates. I’ve been looking for a plug-in like this for quite some time and was hoping maybe you would have some experience with something like this.
  Please let me know if you run into anything. I
  truly enjoy reading your blog and I look forward to your
  new updates.

  Feel free to visit my blog post … skin care experts

 162. First off I would like to say fantastic blog! I had a quick question which I’d like
  to ask if you do not mind. I was interested to find out how you center yourself and
  clear your mind before writing. I’ve had a difficult time clearing my mind in getting my ideas
  out. I do take pleasure in writing but it just seems like the first 10 to 15 minutes are wasted
  just trying to figure out how to begin. Any recommendations or tips?
  Thanks!

  Also visit my blog post :: hair regrowth

 163. Hello, I think your website might be having browser compatibility issues.
  When I look at your blog in Chrome, it looks fine but when opening in Internet Explorer,
  it has some overlapping. I just wanted to give you a quick heads up!
  Other then that, superb blog!

  my webpage: http://www.a913.vip

 164. I enjoy you because of your own work on this web site.
  My mom take interest in making time for research and it’s really
  easy to see why. We all know all concerning the powerful
  means you convey rewarding techniques through this web site and increase participation from some others about this topic so our favorite
  princess is now starting to learn a lot. Take advantage of the remaining portion of the
  year. You’re carrying out a really good job.[X-N-E-W-L-I-N-S-P-I-N-X]I am really impressed with
  your writing talents as well as with the format to your blog.
  Is this a paid subject matter or did you modify it yourself?
  Either way stay up the excellent quality writing, it is
  rare to look a nice weblog like this one these days.

  Also visit my blog: oral sex tips

 165. It’s a pity you don’t have a donate button! I’d most
  certainly donate to this outstanding blog! I suppose for now i’ll
  settle for book-marking and adding your RSS feed to my Google account.

  I look forward to fresh updates and will share this blog with
  my Facebook group. Chat soon!

  My web site; grow weed

 166. I think everything published made a ton of sense.
  But, consider this, suppose you added a little content?
  I am not saying your content is not good, however what if you added
  a headline that makes people want more? I mean 277 موضوع پایان
  نامه رهبری و مدیریت – مشاوره انجام پایان نامه
  کارشناسی ارشد و دکتری is a little boring.
  You ought to peek at Yahoo’s front page and see
  how they write news titles to grab viewers to open the links.
  You might add a video or a pic or two to grab people excited about what you’ve got to say.
  In my opinion, it might make your website a
  little bit more interesting.

  Look into my blog Elizabeth