گام های تبدیل پایان نامه به کتاب

گام های تبدیل پایان نامه به کتاب

"استخراج

کتاب پایان نامه : از راه های تقویت رزومه دانشگاهی استفاده از کتاب می باشد و شما می توانید با استفاده از انتشارات رزومه خود را قوی کنید.

در این روش ما بر اساس رساله دفاع شده شما می توانیم طبق فرمت های انتشاراتی های کشور نسخه کتاب این رساله را تهیه نماییم.

نسخه کتاب برگرفته از رساله تفاوت هایی با اصل پایان نامه شما دارد. برای مثال بسیاری از بخش ها می بایست حذف و یا بخش های جدید اضافه شود.

در این زمینه بخش هایی از رساله ارائه می شود که قابل درج در یک کتاب مروری می باشد.

ارزش چاپ کتاب:

چاپ کتاب دارای امتیاز ویژه ای در تقویت رزومه می باشد.

در همین زمینه اگر کتاب شما به صورت تالیفی باشد امتیاز بسیار بالایی دارد.

در صورتیکه امتیاز کتاب ترجمه 1 به 5 به صورت تقریبی در رشته های مختلف می باشد.

یعنی اگر شما کتابی با حالت تالیفی داشته باشید موفقیت شما در هر مصاحبه ای تضمینی می باشد.

مراحل استخراج کتاب از پایان نامه

  • ابتدا پایان نامه خود را برای ما ارسال نمایید.
  • پایان نامه شما را بررسی و فرمت مورد نظر را استخراج میکنیم.
  • بررسی می کنیم که این پایان نامه می توانید تالیفی باشد یا ترجمه ای.
  • فرمت مورد نظر تعیین و انتشاراتی مورد نظر می شخص می گردد.
  • مجوز چاپ کتاب تهیه می گردد.
  • کتاب آماده و طراحی مورد نظر صورت می گیرد.
  • بر اساس طرح جلو و نوع کتاب چاپ و انتشارات کتاب در دستور کار قرار می گیرد.

ما چه کاری در این بخش انجام می دهیم؟

شما می توانید با تماس با ما از خدمات شرکت کاسپین در این بخش استفاده نمایید:

چاپ و تالفی کتاب به صورت ترجمه و تالیفی از خدمات ویژه موسسه ما می باشد.

تماس با ما

تنها با تماس با شماره زیر با ما در تماس باشید.

تماس با ما
شماره تماس: 09197298388

ایمیل:info@caspianthesis.com

دیدگاهتان را بنویسید