...

مشاوره انجام پایان نامه اقتصاد

انجام پایان نامه اقتصاد

پایان نامه اقتصاد

آنچه در این صفحه می خوانید (همه سوالات و نیازهای شما را پاسخ داده ایم) :

پایان نامه اقتصاد یکی از رشته های مهم دانشگاه می باشد که در مقاطع لیسانس و ارشد و دکتری در دانشگاه های کشور ارائه می شود. دانشجویان زیادی همه ساله اقدام به انجام پایان نامه دکتری اقتصاد و کارشناسی ارشد آن می نمایند.

در همین زمینه دانشگاه های تهران، علامه، بهشتی، دانشگاه آزاد، تربیت مدرس و بسیاری از دانشگاه های دیگر به ارائه این رشته برای دانشجویان می پردازند.

دانشجویان اقتصاد دوره کارشناسی ارشد و دکتری پس از پایان دوران تحصیل خود می بایست با انتخاب موضوع پایان نامه خود به ارائه پایان نامه و مقاله و دفاع از پایان نامه خود بپردازند.

مراحل انجام پایان نامه

در انجام رساله اقتصاد می بایست موضوع تحقیق مشخص شود. بعد از تایید موضوع تحقیق که بر اساس موضوعات اقتصادی در گرایش های مختلف می باشد دانشجویان می بایست پروپوزال تحقیقاتی خود را بر اساس موضوع تحقیق ارائه نمایند.

مراحل اجرای پروپوزال در ادامه بیان شده است:

 • اولین بخش پرپوزال شامل بیان مساله می باشد. در این بخش مساله اصلی تحقیق بیان می گردد.
 • در مرحله دوم اهمیت موضوع تحقیق ارائه می شود.
 • در بخش سوم نیز روش شناسی تحقیق بر اساس موضوع انتخابی ارائه می گردد.
 • بخش اهداف تحقیق نیز به بیان اهداف فرعی و اصلی می پردازد.
 • در بخش مدل نیز در صورت ارائه مدل این بخش به بررسی روابط بین متغیر ها می پردازد.
 • در نهایت نیز جامعه و روش نمونه گیری ارائه می شود و ابزار تحقیق نیز بیان و بر این اساس روش تجزیه و تحلیل و نرم افزار مطرح می گردد

پس از تصویب پروپوزال اقتصادی می بایست بقیه فصول پایان نامه تهیه گردد. در همین زمینه فصول رساله اقتصادی در قالب موارد زیر می باشد:

 • فصل اول کلیات تحقیق
 • فصل دوم مبانی نظری
 • فصل سوم روش شناسی تحقیق
 • فصل چهارم تجزیه و تحلیل اطلاعات
 • فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات
 • در نهایت نیز بر اساس کلیه بخش های پایان نامه می بایست از کل فرآیند پایان نامه خود پاورپویینت تهیه و در جلسه دفاع شرکت نمایید.

ما چه کمکی میکنیم؟

در انجام رساله اقتصادی ما میتوانیم از انتخاب موضوع تا انجام پرووزال و مراحل پایان نامه و نهایتا آموزش به منظور دفاع از رساله اقتصادی

به شما کمک نماییم.  کافیست با ما تماس بگیرید:

تماس با ما
شماره تماس: 02188252497 09197298388

ایمیل: INFO@CASPIANTHESIS.COM

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.