...

نگارش پروپوزال

پایان نامه

نگارش و انجام پروپوزال دکتری و کارشناسی ارشد بر اساس جدید ترین موضوعات و مقالات روز دنیا

نگارش پروپوزال دکتری و کارشناسی ارشد

انجام پایان نامه

یکی از مهم ترین مراحل ثبت پایان نامه در دانشگاه ها انجام پروپوزال می باشد.

برای انجام پروپوزال اولین گام انتخاب موضوع می باشد. در این مرحله ما با استفاده از کلید واژه های مطرح در رشته شما بر اساس جدید ترین مقالات دنیا موضوعات پیشنهادی را به شما ارائه می دهیم.

در گام دوم پس از تایید موضوع تحقیق بر اساس فرمت دانشگاهی پروپوزال مرتبط با موضوع شما تعیین و انجام می شود.

بخش های مختلف یک پروپوزال

  • اولین بخش پرپوزال شامل بیان مساله می باشد. در این بخش مساله اصلی تحقیق بیان می گردد.
  • در مرحله دوم اهمیت موضوع تحقیق ارائه می شود.
  • در بخش سوم نیز روش شناسی تحقیق بر اساس موضوع انتخابی ارائه می گردد.
  • بخش اهداف تحقیق نیز به بیان اهداف فرعی و اصلی می پردازد.
  • در بخش مدل نیز در صورت ارائه مدل این بخش به بررسی روابط بین متغیر ها می پردازد.
  • در نهایت نیز جامعه و روش نمونه گیری ارائه می شود و ابزار تحقیق نیز بیان و بر این اساس روش تجزیه و تحلیل و نرم افزار مطرح می گردد.

هزینه انجام پروپوزال

برای نگارش پروپوزال شاخص های مختلفی می تواند در هزینه ها موثر باشد.

نوع موضوع، انتخاب جامعه تحقیق، مقاله پایه و .. از مهم ترین مسائل در این زمینه می باشد.

شما می توانید با تماس با موسسه ما و مشورت رایگان در این زمینه استعلام قیمت نمایید.

تضمین انجام طرح پیشنهادی

از نگرانی های مهم دانشجویان در زمینه تضمین انجام طرح پیشنهادی از صفر تا صد می باشد.

موییه ما به محض ایجاد ارتباط با شما، مشاور تخصصی را به شما متصل نموده تا از خدمات ما بدون واسطه استفاده نمایید.

همچنین در صورت درخواست دانشجوی برای اصالت پروپوزال می توانیم گواهی همانندجویی ارائه نماییم.

ما چه کمکی می کنیم؟

از انتخاب موضوع تا طراحی طرح تحقیق و آموزش دفاع از طرح تحقیق می توانید از مشاوره تخصصی ما بهره مند شوید.

تماس با ما

تماس با ما
شماره تماس: 09197298388

ایمیل: info@caspianthesis.com

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.