...

نگارش پروپوزال کارشناسی ارشد

پایان نامه

نگارش پروپوزال کارشناسی ارشد

آنچه در این صفحه می خوانید (همه سوالات و نیازهای شما را پاسخ داده ایم) :

یکی از مهم ترین مراحل دفاع از پایان نامه نگارش پروپوزال کلرشناسی ارشد می باشد.

دانشجویان رشته های مختلف می بایست پس از تصویب موضوع اقدام به انتخاب و نگارش رساله خود نمایند.

دانشجویان کارشناسی ارشد معمولا موضوع پایان نامه خود را از میان مقالات معتبر انتخاب می کنند.

در این میان نشریات هم روزه اقدام به چاپ مقاله های جدید میکنند.

این مقالات میتوانند مبنای کار شما در نگارش رساله ها باشند.

پس از نهایی کردن موضوع پایان نامه نوبت به نگارش پروپوزال بر اساس فرمت دانشگاهی می باشد.

برای این منظور باید به سایت دانشگاهی خودتان رجوع کرده و فرمت را دانلود کنید.

بخش های اساسی فرمت پروپوزال

بیان مساله: در این بخش شما باید مشخص کنید مساله اصلی موضوعتان چیست.

مثلا اگر موضوع در خصوص آلودگی هوا می باشد آمارهایی در این خصوص ارایه دهید، چالش ها را بیان کنید و در آخر سوال اصلی را طرح کنید.

اهمیت موضوع: در این بخش باید بیان کنید چرا این موضوع از نظر علمی و عملیاتی دارای اهمیت است.

اهداف تحقیق: در این بخش باید اهداف تحقیق خود را بیان کنید.

فرضیات تحقیق: بر طبق مدل خود فرضیات تحقیق را بنویسید. فرضیه باید حالت خبری داشته باشد.

سوالات تحقیق: سوالات طبق فرضیات به صورت سوالی نگارش می شود.

پیشینه تحقیق: در این بخش پیشینه تحقیق خود در قالب داخلی و خارجی را بیان نمایید.

روش تحقیق: در این بخش بر اساس پیاز تحقیق بیان مینمایید که چه روش تحقیقی را انتخاب میکنید.

جامعه و روش نمونه گیری را در این بخش اعلام میکنید.

همچنین باید بیان کنید موضوع شما با چه روش گرداوری اطلاعات جمع بندی می شود.

نهایتا در این بخش روش تجزیه و تحلیل اطلاعات خود را بیان مینمایید.

دانشجویان محترم کارشناسی ارشد میتوانند به منظور دریافت مشاوره در خصوص نگارش پروپوزال کارشناسی ارشد از راهنمایی مشاورین ما بهره مند شوند:

تماس با ما
شماره تماس: 02188252497

دیدگاهتان را بنویسید

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.