...

مراحل گام به گام نگارش پایان نامه مدیریت

مروری بر نگارش پایان نامه مدیریت

نگارش پایان نامه مدیریت

پایان نامه های مدیریت معمولاً اوج مطالعات تحصیلات تکمیلی است.

برای نگارش پایان نامه مدیریت گام های اساسی در موارد زیر استفاده می شود:

1) شناسایی حوزه (های) تحقیق و توسعه اهداف تحقیق ،

2) یافتن ، سازماندهی و بررسی انتقادی ادبیات معتبر و داده های ثانویه ،

3) ایجاد روش تحقیق مناسب ،

4) تجزیه و تحلیل داده های اولیه بدست آمده و ارتباط آنها با ادبیات مربوطه ، نتیجه گیری ،

5) ارائه توصیه ها و

6) شناسایی مناطق برای تحقیقات آینده.

قابل ذکر است که همه پایان نامه ها اسناد رسمی هستند و بنابراین باید به شیوه خاصی ارائه شوند.

چنین ارائه ای با ساختار پایان نامه مناسب تسهیل می شود.

بر این اساس، روند نگارش پایان نامه باید به دنبال ایجاد پاسخ و توضیح باشد، در حالی که مقایسه هایی را انجام می دهد که به کلیاتی که می تواند برای گسترش نظریه استفاده شود  کمک می کند.

برای انجام این کار، درک محتوای هر بخش از پایان نامه برای شما مهم است. مطالب مربوطه به شرح زیر است.

الف) چکیده

چکیده باید آخرین قسمت برای نوشتن باشد.

به عنوان خلاصه ای از نتایج تحقیق پایان نامه، باید مختصر اما مفصل باشد.

باید بدون نیاز به گذراندن کل کار، مروری بر نتایج تحقیق در اختیار خواننده قرار دهد.

مطالب چکیده باید شامل موارد زیر باشد:

1) اهداف: این بحش شامل همه ایده ها ، موضوعات یا زمینه های تئوری مورد مطالعه است.

2) روش شناسی: روش شناسی باید بر فرآیندهای دنبال شده در تحقق نتایج مطالعه متمرکز شود.

3) قلمرو: این بخش به پیشینه و زمینه پایان نامه می پردازد. همچنین حوزه هایی از جنبه های تجاری یا نظریه ای که بر آنها متمرکز است را بررسی می کند.

4) نتایج: چکیده باید حاوی خلاصه ای از نتایج مطالعه باشد. این شامل یافته های اصلی مطالعه است.

5) نتيجه گيري: نتيجه گيري ها نكته كليدي جمع بندي كل پايان نامه را مورد بررسي قرار مي دهند. خواننده ای که می فهمید چه چیزی را حل کرده اید.

6) توصیه ها: مهمتر از همه، شما باید راه حل های مشکل مطالعه ای را که مورد بررسی قرار داده اید ، مشخص کنید.

چکیده باید شامل پیشنهاد شما به عنوان راه حلی برای مسائل پژوهشی مورد مطالعه باشد.

ب) مقدمه

مقدمه معمولاً اولین فصل پایان نامه تجاری است. این زمینه را برای مطالعه برجسته می کند.

در این مقاله ، سه حوزه کلیدی مورد بررسی قرار می گیرد که عبارتند از: 1) زمینه تحقیق ، 2) دلایل انجام مطالعه و 3) سازماندهی پایان نامه.

1) زمینه تحقیق: این تحقیق شرایطی را که در آن تحقیق انجام شده است، اهمیت موضوع مورد مطالعه، متغیرهای اساسی، شرکت کنندگان کلیدی و اهداف و اهداف تحقیق را بررسی می کند.

2) دلایل انجام مطالعه: این به بررسی هدف می پردازد، خواه تجزیه و تحلیل نظری باشد یا جستجوی راه حل برای یک مشکل تجاری.

3) سازماندهی پایان نامه: این شامل بیان صریح موضوعات و زمینه های مورد بررسی در پایان نامه تجاری است.

بنابراین با خواندن مقدمه، خواننده باید بتواند مبانی مطالعه، پارامترهای مطالعه، نتایج پیش بینی شده و فرایندهای مورد استفاده برای رسیدن به نتایج را درک کند.

ج) مرور ادبیات

معمولاً مرور ادبیات فصل دوم پایان نامه تجاری است.

این بخش شامل تجزیه و تحلیل انتقادی دانش موجود در یک منطقه خاص از مطالعه است.

توجه به این نکته ضروری است که مقالات مجله مناسب ترین منابع چنین دانشی هستند.

فی نفسه ، مرور ادبیات باید به خوبی توسعه یابد تا اهداف مهمی را شامل شود:

1) فراهم آوردن زمینه ای برای مطالعه شما: در این بخش، مرور ادبیات باید آثار منتشر شده را به طور انتقادی تحلیل کند تا درک بهتری از محیطی که مطالعه در آن انجام شده است ایجاد شود.

2) نشان دادن درک شما از دانش موجود: مرور ادبیات در این سطح باید برای نشان دادن درک شما از موضوعات خاص و دانش مربوط به کار رود.

این بخش شامل دانش رایج شکافهای نظری و تجربی است.

3) ایجاد یک میله اندازه گیری برای ارزیابی پایان نامه شما: مرور ادبیات نقش مهمی در ارزیابی دستاوردهای شما دارد.

این بخش به خوانندگان کمک می کند تا ارزشی را که به دانش موجود اضافه کرده اید و همچنین توانایی شما در انجام تحقیقات و نوشتن مقاله پایان نامه خوب را تعیین کنند.

4) ایجاد بستری برای آزمایش اعتبار مطالعه: به ویژه ، شما باید از مرور ادبیات برای ایجاد چارچوبی استفاده کنید که در آن خوانندگان می توانند مناسب بودن روش ها و فرایندهای تحقیق مورد استفاده برای به دست آوردن نتایج مطالعه را بررسی کنند.

5) نشان دادن درک عمیق متغیرهای کلیدی: انجام یک مرور ادبیات در یک زمینه موضوعی باید به دنبال شناسایی روندها و متغیرهای مختلفی باشد که بر موضوع (موضوعات) مورد مطالعه فشار می آورند.

د) روش شناسی

فصل سوم یک پایان نامه تجاری و به طور مختصر فرآیندهای بکار گرفته شده در استنتاج نتایج مطالعه را توضیح می دهد.

در ابتدا، باید با برجسته کردن اهداف مطالعه شروع شود.

باید توضیح روشنی در مورد اینکه چرا یک انتخاب خاص در مقابل بقیه انجام شد، وجود داشته باشد.

خواننده باید فلسفه پشت فرآیندهای تحقیق اتخاذ شده در پایان نامه را درک کند.

این امر مستلزم این است که هر تصمیمی را که در فرایند تحقیق گرفته می شود، توجیه کنید.

برای درک این موضوع، باید توضیحات شفافی در مورد همه انتخاب های انجام شده وجود داشته باشد.

فصل باید با خلاصه ای از نکات کلیدی به پایان برسد.

ه) یافته ها

این فصل نتایج اولیه تحقیقات به دست آمده از مطالعه را ارائه می دهد.

داده های ارائه شده معمولاً بسیار حجیم هستند ، که نیاز به یک سازمان منطقی و منسجم دارد تا اطمینان حاصل کند که تصویر کاملی از آنچه که مطالعه به دست آورده را منعکس می کند.

ارائه نتایج باید به جزئیات توجه کند تا خواننده بتواند به راحتی آنچه ارائه شده و ارتباط داده های مربوطه را درک کند.

باید شامل تنها مهمترین مجموعه شواهد با داده های مربوطه باشد که همه روشها ، مفروضات و روابط مربوطه را نشان می دهد.

ارائه باید از اشکال خلاقانه ای مانند نمودارهای نمودار ، نمودارها و نمودارها استفاده کند.

و) بحث

بحث مستلزم تجزیه و تحلیل داده های ارائه شده در فصل یافته ها است.

این تجزیه و تحلیل باید به ارائه پاسخ برای سوالات تحقیق پایان نامه مدیریت منجر شود.

در این فصل، شما باید با برجسته ساختن اهداف مطالعه و مرور ادبیات را به موضوعات و چارچوب ها و مسائل مربوط به مطالعه متصل کنید.

بحث به عنوان هسته اصلی پایان نامه در نظر گرفته می شود و بنابراین باید کمتر توصیفی و بیشتر تحلیلی و انتقادی باشد.

شما باید تلاش کنید تا تفاوت ها یا شباهت های کلیدی بین داده های تحقیق و مطالعات مورد بررسی در مرور ادبیات را نشان دهید.

ز) نتیجه گیری

این فصل باید نشان دهد که چگونه طرح تحقیقاتی به کار گرفته شده ، دستیابی به نتایجی را که به اندازه کافی معتبر بوده و می توانند به عنوان شواهدی برای پایان نامه عمل کنند ، تسهیل کرده است.

بایدنحوه دستیابی به اهداف مطالعه را مشخص کند.

فی نفسه ، هیچ ایده یا مرجع جدیدی نباید در این فصل معرفی شود. همچنین باید برخی از پیشنهادات را در زمینه هایی که ممکن است نیاز به تحقیقات بیشتری داشته باشند ، درج کند.

برای انجام پایان نامه های مدیریت در تمامی گرایش ها تنها با یک تماس می توانید با ما در ارتباط باشید:

تماس با ما
شماره تماس: 02188252497

دیدگاهتان را بنویسید

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.