موضوع پایان نامه HSE

انجام پایان نامه hse
انجام پایان نامه hse
انجام پایان نامه hse

موضوع پایان نامه بهداشت و ایمنی محیطی همواره برای دانشجویان از اهمیت بالایی برخوردار بوده است.

انتخاب موضوع یکی از مهم ترین و سخت ترین مرحله شروع انجام پایان نامه HSE می باشد.

دانشجویان این رشته همواره موضوعات خود را در ارتباط با محیط زیست، ایمنی محل کار و بهداشت ارائه می کنند.

با توجه به اهمیت این موضوع در این بخش تلاش کرده ایم تا جدیدترین موضوعات مرتبط با HSE را ارائه نماییم:

جدیدترین موضوع پایان نامه HSE:

The Impact of Safety and Health Measures of Employees at KJD Pharma Bidar

سال انتشار 2022

موضوع به فارسی

تأثیر اقدامات ایمنی و بهداشتی کارکنان در داروسازی ها

Possible Effects on Health of Ultrasound Exposure, Risk Factors in the Work Environment and Occupational Safety Review

سال انتشار: 2022

موضوع فارسی:

اثرات احتمالی قرار گرفتن در معرض اولتراسوند بر سلامت، عوامل خطر در محیط کار و بررسی ایمنی شغلی

Healthsafety and environmental (HSE) regulation and outcomes in the offshore oil and gas industry: Performance review of trends in the United Kingdom Continental …

سال انتشار 2022

موضوع به فارسی

مقررات و نتایج بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) در صنعت نفت و گاز فراساحلی: بررسی عملکرد روندها در قاره بریتانیا …

HealthSafety and Emissions to the Environment from Alumina Refineries

سال انتشار: 2022

موضوع به فارسی:

بهداشت، ایمنی و انتشار گازهای گلخانه ای به محیط زیست از پالایشگاه های آلومینا

The Effect of Safety Environment of Small and Medium-sized Logistics Companies on Safety Behavior

سال انتشار: 2022

موضوع به فارسی:

تأثیر محیط ایمنی شرکت‌های لجستیکی کوچک و متوسط بر رفتار ایمنی

OCCUPATIONAL SAFETYHEALTH AND ENVIRONMENT (OSHE) IN SCHOOL FRAMEWORK

سال انتشار: 2022

ایمنی، بهداشت و محیط زیست شغلی (OSHE) در چارچوب مدرسه

Mediation Effect of Visitor Satisfaction from Cleanliness, HealthSafety, and Environment Sustainable (CHSE) Relationships on Visitor Loyalty at Kaliwatu Rafting …

سال انتشار: 2022

اثر میانجی‌گری رضایت بازدیدکنندگان از پاکیزگی، سلامت، ایمنی و روابط پایدار (CHSE) بر وفاداری بازدیدکنندگان در رفتینگ کالیواتو…

به منظور دریافت موضوعات بیشتر می توانید از بخش تماس با ما از مشاهده تخصصی ما استفاده نمایید.