...

طراحی پرسشنامه برای طرح های پژوهشی

طراحی پرسشنامه

طراحی پرسشنامه : یکی از مهم ترین بخش های هر تحقیقی طراحی و تهیه طرح پژوهشی می باشد.

در همین زمینه ابزار تحقیق به عنوان مهم ترین بخش مطرح می باشد.

ابزار تحقیق در پژوهش های مختلف در دو قالب کیفی و کمی قابل طرح است.

در بخش کیفی می توان به انواع ابزارهای نوت برداری و همچنین مصاحبه های باز و بسته و روش های مشاهده ای اشاره نمود.

در بخش کمی نیز می توان از انواع ابزارهای پرسشنامه ای و آزمایشگاهی نام برد.

شش مرحله برای طراحی پرسشنامه خوب

شماره 1: اهداف تحقیق خود و هدف پرسشنامه خود را مشخص کنید

چه نوع اطلاعاتی را می خواهید با پرسشنامه خود جمع آوری کنید؟ هدف اصلی شما چیست؟

در حالت ایده آل ، در حال حاضر پرسشنامه هایی وجود دارد که توسط تحقیقات منتشر شده تأیید شده است.

این می تواند اغلب در تحقیقات روانشناسی رخ دهد ، زیرا طیف وسیعی از تحقیقات در زمینه های مختلف انجام می شود.

شماره 2: پاسخگویان هدف خود را مشخص کنید

واضح است که شما نمی توانید همه را آزمایش کنید .

این امر منطقی است که باید محدودیت های خاصی در مورد مخاطبان پرسشنامه شما وجود داشته باشد.

آیا می خواهید چندین جلسه پرسشنامه را در مدت زمان طولانی با یک گروه واحد اجرا کنید؟

شماره 3: ایجاد سوالات

سوالات هوشمند سنگ بنای هر پرسشنامه هستند.

برای کارکردن آنها ، آنها باید به گونه ای بیان شوند که از هرگونه سوء تفاهم یا ابهام جلوگیری کند.

این که آیا می خواهید پرسشنامه ای را به کودکان ، بزرگسالان یا حتی افراد مسن تحویل دهید ، تفاوت چشمگیری دارد.

مهم است که شایستگی های شناختی ، توجهی و حسی گروه هدف خود را در نظر بگیرید –

ارائه پرسشنامه های طولانی با تعداد زیادی سوالات با حروف کوچک و عبارات پیچیده ممکن است برای بسیاری از گروه های شرکت کننده بسیار مثر باشد.

علاوه بر این ، به یاد داشته باشید که از اصطلاحات یا اصطلاحات فنی اجتناب کنید –

متن باید توسط هر کسی که پرسشنامه را تکمیل می کند کاملاً درک شود.

شماره 4: نوع سوال خود را انتخاب کنید

تنوع زیادی در نحوه بیان سوالات وجود دارد.

پرسشنامه های اکتشافی ، عمدتا سوالات باز را خواهید یافت ، جایی که شرکت کنندگان می توانند هرگونه پاسخ را تکمیل کنند

مقابل ، پرسشنامه های کمی عمدتاً شامل سوالات بسته هستند ، که توسط محقق یا از طریق پاسخ های چند گزینه ای یا مقیاس های رتبه بندی (مانند مقیاس لیکرت) از پیش تعیین شده است.

در اینجا یک نمونه است:

سوال باز:

“از وبینار چه چیزی را دوست داشتید؟”

سوال بسته:

“وبینار مفید بود.”

[ ] کاملا موافقم

[ ] موافق

[] نمی توان تصمیم گرفت

[ ] مخالف بودن

[ ] به شدت مخالف

همانطور که معمولاً اتفاق می افتد ، هر دو نوع سوالات دارای مزایا و معایبی هستند که باید در نظر گرفته شوند تا بتوانید یک طرح پرسشنامه جامد ارائه دهید که برای شما مفید باشد.

علاوه بر سوالات باز و بسته ، چندین نوع سوالات دیگر نیز وجود دارد که می توانید در پرسشنامه خود استفاده کنید.

شماره 5: ترتیب سوالات و طرح کلی را طراحی کنید

پس از بهینه سازی هر سوالات به طور جداگانه ، زمان بهبود جریان کلی و طرح پرسشنامه فرا می رسد.

آیا از سوالات به سوال دیگر انتقال پیدا می کند؟

آیا سوالات بعدی به درستی قرار داده شده است؟ آیا قوانین نادیده گرفته شده (در صورت لزوم) اجرا می شود تا شرکت کنندگان از سوالات  که در مورد آنها صدق نمی کند ، بگذرند؟

شماره 6: تست را اجرا کنید

این مرحله برای اهداف ارزیابی و بهینه سازی بسیار مهم است. هر گونه پرسشنامه باید قبل از ادامه کار با نمونه ای از مخاطبان موردنظر شما تحویل داده شود.

ما چه کمکی می کنیم؟

ما در این بخش می توانیم بر اساس نیاز شما هر گونه ابزار تحقیقاتی را طراحی نماییم.

تماس با ما

تماس با ما
شماره تماس: 09197298388

ایمیل: info@caspianthesis.com

دیدگاهتان را بنویسید

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.