...

سرفصل های موضوع پایان نامه حسابداری

موضوع پایان نامه حسابداری
موضوع پایان نامه حسابداری
موضوع پایان نامه حسابداری

موضوع پایان نامه حسابداری: موضوعات پایان نامه حسابداری بر اساس دامنه حرفه است.

به این ترتیب، انتخاب یک موضوع پایان نامه و توسعه آن بر اساس زمینه های مختلف حرفه ای که دانش جویان به آن تسلط دارند ، بر اساس نیاز و سهمی که مطالعه برای همسالان حرفه ای خود ایجاد می کند و راهنمایی هایی که استاد می تواند کار تحقیقاتی را هدایت کند ، انجام می شود.

حسابداری چیست؟

حسابداری فعالیت کنترل شرکت است .

به شما این امکان را می دهد که از طریق دفاتر حسابداری که سازمان در اختیار دارد و شمارش می کند ، بدهی ها و دارایی های آن و تصمیمات فوری یا برنامه ریزی شده را اتخاذ کنید.

علاوه بر اینکه یک الزام اجباری در هر کشوری است.

حسابداری بر اساس اصول بین المللی حسابداری اداره می شود.

اگر این کنترل ها شروع به نشان دادن نقاط ضعف کنند ، لازم است ارزیابی ها و تنظیماتی را برای اصلاح خرابی انجام دهیم.

نقاط ضعف مواردی است که محقق می تواند در یک تحقیق علمی یا پایان نامه برای خود انتخاب کند.

چگونه موضوعات پایان نامه حسابداری را انتخاب کنیم؟

موضوعات مربوط به پایان نامه حسابداری را می توان با توجه به نقاط قوت انتخاب شده به عنوان دانشجو در زمینه خاصی از حرفه خود انتخاب کرد.

به طور کلی ، یک شرکت دارای نقاط ضعف متفاوتی در یک زمینه است ، بنابراین لازم است موضوع را در زمان نوشتن عنوان مشخص کرده و بر روی یک مشکل تمرکز کنید.

در غیر این صورت نمی توانید پایان نامه خود را در زمان برنامه ریزی شده توسط دانشگاه به پایان برسانید.

هر معضلی در سازمان ها دارای محدوده خاص می باشند و با توجه به نیازهای شرکت مورد مطالعه و دانش و ظرفیت دانشگاهی خود ، می توانید محدوده آن را بشناسید.

به خاطر بسپارید همه موضوعاتی که در دوران حرفه ای مورد مطالعه قرار گرفته اید ، آنها را به طور یکسان فرا گرفته اید ، برخی از آنها سخت تر از بقیه بودند.

مواردی را که مشکل ایجاد کرده اند کنار بگذارید و فقط روی مواردی که غالب بوده و مورد پسند شما بوده تمرکز کنید.

موضوعات پایان نامه برای حسابداری:

1. – موجودی کالا.
به طور کلی ، یکی از بخشهایی که بیشترین مشکل را دارد ، منطقه انبار است.

شرکت دارای چندین انبار است که انواع مختلفی از محصولات را برای فروش یا پردازش در مورد شرکت های تولیدی در آنجا ذخیره می کند.

علاوه بر این ، انبارهای قطعات یدکی ، مواد زائد ، مواد برگشتی و سایر موارد وجود دارد.

همچنین ببینید چگونه موضوع پایان نامه را انتخاب کنیم؟
در همین زمینه همیشه اختلاف بین موجودی انبار و موجودی دفتری در شرکت ها مشاهده می شود.

این موضوع معظلی مهم برای شرکت ها می باشد.

عناوین مختلفی را می توان برای این موضوع ایجاد کرد ، مانند:
1. – استراتژی های حسابداری در استقرار سیستم موجودی برای شرکت.
2. – روش کنترل سیستم بر اساس مدیریت موجودی ABC از طریق شاخص های اندازه گیری برای شرکت

3. – اجرای کنترل داخلی برای مدیریت موجودی محصولات نهایی در شرکت

4.- روشهای دریافت و اعزام جهت بهینه سازی کنترل داخلی موجودی مواد اولیه در شرکت

2. – استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS)
این موضوع برای شرکت ها ، صرف نظر از اندازه آنها ، بسیار مهم است.

حسابدار موظف است صورتهای مالی و هر نوع فعالیت شخصی خود را طبق قوانین خاصی ارائه دهد.

استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی (IFRS) با مجموعه ای از مشخصات بین المللی مطابقت دارد که در آن حسابداری شرکت تدوین و ارائه می شود.

بسیاری از کشورها تحت این مقررات اداره می شوند و شرکت ها مجبور شده اند آنها را با حسابداری سازمان خود تطبیق دهند.

عناوینی که می توان برای این موضوع ایجاد کرد به شرح زیر است:
1. – روشهای تصویب استاندارد بین المللی حسابداری برای املاک ، تجهیزات و تجهیزات در شرکت
2. – راهنمای روشهای حسابداری تحت استانداردهای IFRS برای SME ها در زمینه موجودی برای شرکت

3. – تصویب استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی داراییهای ناچیز صنایع کوچک و متوسط.

3. – کنترل داخلی
کنترل داخلی تمام حوزه های شرکت را در بر می گیرد.

شما می توانید در حسابهای پرداختنی ، تعداد مطالبات ، موجودیها ، جریان نقدینگی ، کنترل داخلی را ایجاد کنید

محورهای این موضوع یکی از وسیع ترین حوزه ها است و هر یک از آنها در سازمان بسیار مهم است.

برخی عناوین می توانند عبارت باشند از:
1. – دستورالعملهای حسابداری برای کنترل حسابهای پرداختنی شرکت.
2. – مراحل کنترل حسابهای قابل پرداخت توسط شرکت.

3. – راهکارهای بهینه سازی کنترل داخلی مدیریت مجموعه در شرکت.

4. – مالیات
حوزه مالیاتی یکی از نقاط ضعفی است که شرکت ارائه می دهد و مواردی از جریمه و مجازات ممکن است از سوی هیات حاکمه که بر پرداخت مالیات در کشور نظارت می کند ، ایجاد شود.

بسیاری از اوقات مالیات به دلیل عدم کنترل و بی اطلاعی در مورد آن به موقع لغو نمی شود.

موضوع مربوط به حوزه مالیات می تواند بر کنترل پرداختها در زمان مربوطه یا توسعه فرهنگ مالیاتی در کارگران و مدیران شرکتها متمرکز باشد.

عناوین احتمالی این موضوعات:
1.-برنامه راهبردی برای به حداقل رساندن خطر مجازات برای عدم رعایت وظایف رسمی به عنوان عامل کسر مالیات بر ارزش افزوده
2. – برنامه استراتژیک مالیاتی برای بهینه سازی سطح انطباق با تعهدات مالیاتی کسر شده.

3. – برنامه ریزی مالیاتی و کنترل داخلی جهت رعایت تعهدات مالیاتی مودیان مالیاتی.

4 – فرهنگ مالیاتی به عنوان راهکاری برای جلوگیری از نقض وظایف رسمی شرکت.
5. – فناوری دیجیتال:
ابزارهای تکنولوژیکی به یک عامل مهم در مشاغل حرفه ای حسابدار تبدیل شده اند.

در حال حاضر ، بانکداری سنتی در حال کاهش و استفاده از بانکداری دیجیتال به شدت رشد داشته است.

این باعث می شود که استفاده از ابزارهای دیجیتالی به عنوان استفاده اجباری این متخصصان تبدیل شود.

با کاربرد و استفاده از فاکتورهای الکترونیکی ، نرم افزاری که برنامه شما را کنترل می کند ضروری می شود.

علاوه بر خدمات بانکداری همراه ، حرکات بانکی را می توان تنها با یک کلیک کنترل کرد.

همه اینها به تیمی از متخصصان نیاز دارد که وظایف حسابدار را تکمیل کرده و به نوبه خود عملکردهای این بخش حسابداری را بهینه کنند.

عناوین احتمالی این پایان نامه:

پیاده سازی فناوری کلان داده در ساده سازی تعهدات و عملکردهای بخش حسابداری در شرکت.
اتوماسیون فرایندهای حسابداری ، امنیت و پایداری بیشتر سیستم ها را در شرکت ایجاد می کند.

نتیجه:
روند حاکم برای سال 2022 افزایش استفاده از فناوری است.

در همه جنبه های شرکت استفاده از داده های بزرگ ، تقویت فن آوری یا فناوری مالی ، یکی از بزرگترین مشارکت های فناوری در سال جاری خواهد بود.

ادغام فاکتورهای الکترونیکی و استفاده از آنها قبلاً در کشورهای مختلف ایجاد شده است ، علاوه بر بانکداری آنلاین ، امنیت سایبری را برای جلوگیری از حملات به امنیت بانک ها پیاده سازی می کند.

حسابداران باید مدیریت این ابزارها را بیاموزند.

تماس با ما

برای دریافت موضوع های بیشتر برای انجام پایان نامه حسابداری با ما در تماس باشید.

شماره تماس: 02188252497

دیدگاهتان را بنویسید

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.