...

کاهش درصد همانندجویی پایان نامه

همانندجویی

یکی از مباحثی که این روزها در نگارش پایان نامه مکررا بیان میشود کاهش درصد همانندجویی رساله ها است.

دانشگاه ها بخصوص دانشگاه های دولتی در حین و پس از نگارش رساله درخواست تاییدیه مشابهت می نمایند.

همانندجویی می تواند از ۱۰ تا ۳۰ درصد مورد قبول دانشگاه ها باشد.

بنابراین بالای این امتیاز نشان دهنده استفاده بیش لز اندازه از متن های کپی است.

همانندجویی چیست؟

شباهت در واقع میزان شباهت متن پایان نامه شما با پایان نامه های چاپ شده پیشین می باشد.

اگر شما متن هایی از پایان نامه خود را از سایر پایان نامه ها کپی کرده باشید احتمالا این درصد بالا می رود.

همانندجویی پایان نامهبرای مشخص کردن درصد شباهت پایان نامه چه باید کرد؟

اگر میخواهید میزان شباهت پایان نامه خود را مشاهده کنید می بایست وارد سایت ایرانداک شوید و در بخش همانندجو ثبت نام نمایید.

در این بخش شناسه استاد را باید وارد کنید که میتوانید از استاد و یا دانشکده دریافت کنید.

فایل خود را بارگزاری مینمایید و هزینه را پرداخت می کنید.

پش از مدتی می توانید به سایت مراجعه و میزان همانندجویی را در قالب گزارش مشاهده نمایید.

خدمات موسسه کاسپین در مشابهت

موسسه کاسپین در زمینه مشابهتخدمات مختلفی را ارائه می نماید.

دریافت گواهی مشابهت بر اساس رساله شما از مهم ترین این بخش ها می باشد.

همچنین در صورت بالا بودن مشابهت موسسه کاسپین می تواند با ویرایش علمی و ادبی این درصد را کاهش دهد.

برای دریافت خدمات مشابهت می توانید اصل پایان نامه خود را برای ما ارسال نمایید.

همچنین در صورتی که همانندجویی را قبلا انجام داده اید نتایج این همانندجویی را برای بررسی ارسال نمایید.

ما بر اساس همانندجویی و همچنین استاندارد دانشگاهی اقدام به اصلاح می نماییم.

تماس با ما

دانشجویان محترم می توانند به منظور کاهش درصد شباهت رساله خود از مشاوره گروه کاسپین بهرهمند شوند.

تماس با ما
شماره تماس: 02188252497

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.