...

درباره گروه کاسپین

پایان نامه استاندارد

پایان نامه : گروه مشاورین کاسپین از سال 1388 با فعالیت در حوزه های تحقیقاتی و مطالعات منابع انسانی فعالیت خود را آغاز کرده است.

این گروه در طی سال های اخیر با تمرکز بر مطالعات و تحقیقات دانشگاهی و حوزه های آموزشی تلاش نموده است تا همراه مطمئنی برای دانشجویان در حوزه های تخقیقاتی باشد.

گروه مشاورین کاسپین با استفاده از برترین و متعهد ترین کارشناسان ارشد و دکتری دانشگاهی در تمامی مراحل اجرای طرح های تحقیقاتی، پژوهشی و پایان نامه های دانشجویی در خدمت دانشجویان محترم می باشد.

تنها با یک ارتباط با گروه مشاورین کاسپین می توانید به صورت مستقیم و بدون واسطه با کارشناسان متخصص رشته خود ارتباط بر قرار کرده و در تمامی مراحل اجرای رساله خود از حضور همیشگی کارشناسان ما بهره مند شوید.

انجام رساله های دکتری و کارشناسی ارشد دانشجویی از انتخاب موضوعات جدید تا استخراج مقالات پژوهشی به همراه آموزش دائمی می تواند شما را از هر لحاظی برای یک دفاع مطلوب آماده نماید.

با گروه کاسپین در تماس باشید.

تماس با ما
tell: 09197298388 email: info@caspianthesis.com
سوالات متداول

هزینه انجام پایان نامه چقدر است؟

هزینه انجام پایان نامه کاملا بستگی به نرم افزار مورد استفاده، موضوع انتخابی، تعداد فرضیات و سوالات و نحوه گرداوری داده ها دارد.

تضمین انجام پایان نامه در این موسسه چیست؟

ما به محض ایجاد ارتباط با شما، شما را به کارشناس رشته خود ارتباط می دهیم تا بدون واسطه فرآیند های کاری خود را انجام دهید.

آیا موسسه شما به من آموزش پایان نامه هم می دهد؟

رسالت موسسه کاسپین بر آموزش مستمر می باشد. اگر دانشجویی تنها کار خود را بدون آموزش بخواهد ما کمکی به این گونه دانشجویان نمی کنیم.

موسسه کاسپین چه نرم افزارهایی را برای تحلیل داده استفاده می کند؟

spss lisrel amos eqs phython sas eviews matlab expertchoice topsis

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.