...

تفاوت پایان نامه دکتری و کارشناسی ارشد

نحوه نگارش پایان نامه دکتری

چه تفاوتی بین پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری وجود دارد؟

پایان نامه برای دانشجویان کارشناسی یا کارشناسی ارشد است ، اما پایان نامه برای دکتری نوشته شده است. به آن تز دکتری نیز می گویند. پایان نامه دکتری باید جامع تر و دقیق تر از پایان نامه باشد و همچنین باید در مورد موضوعی جدید تحقیق کند.

در پایان نامه دکتری ، از دانش آموز انتظار می رود نه تنها در تحقیقات خود اصالت و نوآوری داشته باشد ، بلکه افکار ، توضیحات و بررسی های خود را در مورد اطلاعات جمع آوری شده بیان کند. در واقع ، ایده های خود محقق در پایان نامه دکتری بسیار مهم است. در نهایت ، در رساله دکتری ، محقق باید بتواند نظریه های جدیدی ارائه دهد.

نگارش رساله دکتری:

نگارش رساله دکتری مشکلاتی از جمله زمانبندی و کمبود توانایی تحقیقاتی و نوشتاری را به دنبال دارد، که برنامه ریزی و تحقیق یکی از عوامل موثر در پیش برد این امر محسوب میشود. به گونه ای که به دنبال آن باید قوانین خاص نگارش نیز باید رعایت شود.

دانشجویان دکتری هنگام نوشتن تز خود مواردی را باید حتما در نظر  بگیرند:

  • رساله بیان کننده چه مشکلاتی است؟
  • چرا موضوع مورد نظر  در جامعه علمی،پژوهشی چالش محسوب میشود؟
  • چرا باید دانشجو برای آن راه حل پیدا کند؟
  • دانشجو چگونه باید به پاسخ برسد؟

پاسخ به این سوالات باید دانشجو را به فرضیاتی برساند تا بتواند بخوبی درباره آن بحث و گفتگو کند.

موضوعی را که دانشجو انتخاب می کند باید به اندازه کافی دارای منابع باشد. همچنین منابع باید طوری باشند که به دلیل اینکه بعدا به این منابع مراجعه خواهد شد در دسترس باشند.

هدف اصلی این مرحله سنجشش مطالعات پیشین دانشجو در در حیطه عنوان انتخابی وی میباشد .

پس از اتمام مراحل نوبت نوشتن رساله فرا میرسد که ابتدا باید طرح کلی تهیه شود تا بتوانید جزئیات را به آن اضافه کنید. این طرح کمک میکند تا رساله ای ساده و روان و بهتری نوشته شود.

مواردی مختصر از مراحل نگارش تز دکتری:

چکیده‌نویسی

چکیده مطالبی منسجم از کل رساله است و باید از همه بخش‌های اصلی رساله که به طور معمول و به ترتیب عبارت­ند­ از بیان مسئله، پرسش‌ها، فرضیه‌ها و محدودیت‌ها، مرور پیشینه، مبنای نظری، روش‌شناسی و بحث و تحلیل داده‌ها و نتیجه‌گیری باشد. البته نباید کلی‌گویی‌ چه واضح و بدیهی و احیاناً چه مبهم باشد و بلکه باید تصویری هرچند کلی ولی دقیق از نقشه پژوهش ترسیم نماید.

چکیده انگلیسی

درهر رساله‌ باید یک چکیده فارسی به انگلیسی  و همچنین باید یک چکیده سه صفحه ای با زبان انگلیسی نوشته شود. توجه داشته باشید که در چکیده انگلیسی تمامی اطلاعات مربوط به مقاله‌هاي استخراج شده از رساله منتشرشده و یا ارسال شده برای چاپ حتما بیان شوند؛ و واژه‌های کلیدی را هم باید بعد از چکیده ذکر شوند .

مقدمه :

پیش زمینه ای است درباره موضوع مطرح شده و دلیل این مطالعه

مرور مطالعات و ادبیات پژوهش:

نویسنده مرور فرایند تحقیق و پژوهش و مهمترین دستاوردها را مورد بررسی قرار میدهد

روش تحقیق :

 در هنگام نوشتن منابع و نتیجه گیریهای تز دکتری یا بصورت کیفی و و یا بصورت کمی نوشته میشود.. اگر رساله کیفی است دانشجو باید روی سوالات زمینه ها نحوه و مراحل ارزیابی تحقیق تمرکز داشته باشد و اگررساله ای کمی می باشدداده ها بصورت آنالیز  بیان می شود.

یافته ها:

ظرفیت فکری دانشجو را نشان میدهد و به نتایج یافته های خود میرسد.باید در واقع به سوالاتی که در ابتدا پرسیده شده پاسخ داده شود.

نتیجه گیری:

خلاصه و گزارش کوتاهی از تحقیقات انجام شده است.

منابع:

در طول مدت نوشتن تز دکتری  منابعی که در این مدت از آنها استفاده شده باید کاملا بدرستی آدرس دهی شوند.

در آخر باید متذکر شد که نحوه نگارش رساله نقش مهمی در اخذ مدرک دکتری دارد. زیرا مراحل نوشتار و ویرایش آن واستخراج مقاله از تز دکتری برای چاپ در مجلات معتبر دنیا بر اعتبار و ارزش محقق و ارتقا علمی وی بسیار تاثیر گذار خواهد بود.

منبع:

https://sina-pub.ir

 

دانشجویان محترم برای دریافت مشاوره و آموزش در خصوص پایان نامه های خود می توانند با ما در تماس باشند:

تماس با ما
شماره تماس: 02188252497

دیدگاهتان را بنویسید

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.