انجام پروپوزال دکتری و کارشناسی ارشد

انجام پایان نامه

یکی از مهم ترین مراحل ثبت پایان نامه در دانشگاه ها انجام پروپوزال می باشد.

برای انجام پروپوزال اولین گام انتخاب موضوع می باشد. در این مرحله ما با استفاده از کلید واژه های مطرح در رشته شما بر اساس جدید ترین مقالات دنیا موضوعات پیشنهادی را به شما ارائه می دهیم.

در گام دوم پس از تایید موضوع تحقیق بر اساس فرمت دانشگاهی پروپوزال مرتبط با موضوع شما تعیین و انجام می شود.

بخش های مختلف یک پروپوزال

  • اولین بخش پرپوزال شامل بیان مساله می باشد. در این بخش مساله اصلی تحقیق بیان می گردد.
  • در مرحله دوم اهمیت موضوع تحقیق ارائه می شود.
  • در بخش سوم نیز روش شناسی تحقیق بر اساس موضوع انتخابی ارائه می گردد.
  • بخش اهداف تحقیق نیز به بیان اهداف فرعی و اصلی می پردازد.
  • در بخش مدل نیز در صورت ارائه مدل این بخش به بررسی روابط بین متغیر ها می پردازد.
  • در نهایت نیز جامعه و روش نمونه گیری ارائه می شود و ابزار تحقیق نیز بیان و بر این اساس روش تجزیه و تحلیل و نرم افزار مطرح می گردد.

ما چه کمکی می کنیم؟

از انتخاب موضوع تا طراحی پروپوزال و آموزش دفاع از پروپوزال می توانید از مشاوره تخصصی ما بهره مند شوید.

تماس با ما

تماس با ما
شماره تماس: 02188252497

ایمیل: info@caspianthesis.com