...

انجام پایان نامه کارشناسی ارشد

پایان نامه کارشناسی ارشد
پایان نامه کارشناسی ارشد
پایان نامه کارشناسی ارشد

یکی از دغدغه های مهم دانشجویان کارشناسی ارشد در زمینه انجام پایان نامه می باشد.

پایان نامه از مهم ترین بخش های تحصیلات تکمیلی می باشد که می بایست توسط دانشجویان در پایان دوره تحصیل تکمیل شود.

روش شناسی تحقیق و تولید نظریه و مدل از مهم ترین بخش های پایان نامه کارشناسی ارشد است.

گاهی اساتید دانشگاهی به دلیل مشغله شغلی و کاری توان مدیریت تعداد بالای دانشجویان را ندارند.

بنابراین دانشجویان همواره نیازمند دریافت خدمات مشاوره ای در بخش های مختلف می باشند.

موسسه نوشتن پایان نامه کارشناسی ارشد

موسسه کاسپین با تجربه چندین ساله در حوزه پایان نامه های دانشجویی خدمات این حوزه را ارائه می نماید.

 • تدوین طرح تحقیق
 • انتخاب موضوع پایان نامه
 • نگارش ادبیات تحقیق
 • تدوین روش شناسی پایان نامه
 • انجام فصل 4 پایان نامه
 • نگارش فصل 5 پایان نامه

و در نهایت استخراج مقاله و دفاه از پایان نامه از مهم ترین خدمات موسسه کاسپین می باشد.

قیمت انجام پایان نامه کارشناسی ارشد

قیمت انجام رساله کارشناسی ارشد کاملا مرتبط با موضوع انتخابی، روش تحقیق و مدل انتخابی دارد.

همچنین رشته مربوطه و سطح انتظارات دانشجو در این زمینه موثر می باشد.

از آنجایی که ارتباط مستقیم دانشجو در موسسه کاسپین با مجری به صورت مستقیم است بنابراین هزینه های انجام پایان نامه در سطح پایینی ارزیابی می شود.

بهترین موسسه انجام پایان نامه کارشناسی ارشد

موسسه کاسپین به دلایل زیر جز بهترین موسسات انجام رساله کارشناسی ارشد می باشد:

 • سرعت عمل بالا
 • انتخاب موضوع بر اساس مقالات روز
 • ارائه گواهی عدم سرقت علمی (همانندجویی)
 • ارتباط مستقیم مشاور و دانشجو بدون واسطه موسسه
 • آموزش های گام به گام و موثر در تمامی مراحل تدوین و نگارش پایان نامه

مراحل انجام پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه پیان نور

مراحل انجام رساله کارشناسی ارشد در قالب گام های زیر قابل تعریف می باشد:

 • انتخاب موضوع پایان نامه بر اساس متد های دانشگاه پیام نور
 • انجام پروپوزال بر اساس فرمت دانشگاه پیام نور (فرم پروپوزال دانشگاه پیام نور)
 • انجام فصل کلیات و پیشینه تحقیق
 • انجام فصل روش شناسی تحقیق
 • انجام فصل چهارم و تجزیه و تحلیل اطلاعات
 • انجام و جمع بندی فصل نتیجه گیری و پیشنهادات

برای دریافت خدمات ما می توانید با شماره زیر تماس حاصل فرمایید:

تماس با ما
شماره تماس: 02188252497

دیدگاهتان را بنویسید

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.