انجام فصل چهار پایان نامه

فصل چهار پایان نامه
فصل چهار پایان نامه
فصل چهار پایان نامه

یکی از دغدغه های مهم دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری انجام فصل چهار پایان نامه می باشد.

در واقع فصل چهار پایان نامه همان بخش روش تجزیه و تحلیل و تحلیل داده های تحقیق می باشد.

در ادامه این مطلب تلاش داریم تا به مروری بر فصل چهارم و سپس خدمات موسسه کاسپین در زمینه انجام فصل چهار پایان نامه بپردازیم.

نحوه نوشتن فصل چهارم پایان نامه

فصل چهارم پایان نامه در دو بخش توصیفی و استنباطی ارائه می شود.

در بخش توصیفی شما می بایست توضیحاتی در خصوص وضعیت جامعه مورد بررسی خود ارائه بدهید.

در واقع در این بخش اعلام می کنید که وضعیت جنسبت، تحصیلات و … نمونه تحقیق به چه صورتی است.

این بخش با ارائه درصد هایی انجام می شود. بنابراین باید این بخش را بر اساس داده های پرسشنامه تکمیل کنید.

در بخش دوم یعنی آمار استنباطی می بایست بر اساس روش تحقیق خود و نرم افزار مورد استفاده به تحلیل بپردازید.

در این بخش با استفاده از نرم افزارهای مورد استفاده و روش تجزیه و تحلیل به بررسی سوالات و فرضیات تحقیق میپردازید.

در این بخش می بایست پاسخ مطمئنی به سوالات و فرضیات تحقیق خود ارائه نمایید.

هزینه انجام فصل چهار پایان نامه

یکی از مهم ترین دغدغه های دانشجویان در زمینه هزینه های انجام فصل چهارم رساله می باشد.

در این زمینه هزینه های مرتبط با فصل چهارم بستگی کاملی به روش تحقیق و نرم افزار مورد استفاده دارد.

همچنین میزان داده ها و میزان تمیز بودن داده ها نیز موثر است.

به هر صورت می تواند با تماس با ما با مشاوره رایگان از هزینه های استاندارد ما مطلع شوید.

آموزش انجام فصل چهار پایان نامه

از دغدغه های مهم دانشجویان در زمینه فصل چهارم پایان نامه آموزش های لازم می باشد.

موسسه کاسپین همواره رسالت خود را بر آموزش کامل پایان نامه استوار نموده است.

تمامی مشاورین ما به صورت مستقیم با دانشجویان در ارتباط می باشند و مشاوره ها با آموزش جامع همره می باشد.

مهم ترین نرم افزارهای انجام فصل چهارم پایان نامه

نرم افزارهای مختلفی برای انجام پایان نامه ها و بخصوص در فصل چهارم مورد استفاده قرار می گیرد.

این نرم افزارها بستگی زیادی به روش تحقیق شما دارد. در ادامه برخی از مهم ترین این روش ها ارائه شده است:

 • spss
 • lisrel
 • amos
 • expert choice
 • super decision
 • phython
 • eviews
 • gams
 • micmac
 • maxqda
 • stata

خدمات موسسه کاسپین

موسسه کاسپین در تمامی مراحل انجام فصل چهار رساله شما همراه خواهد بود.

تحلیل داده بر اساس روش های نوین و نرم افزارهای کاربردی از خدمات اصلی این موسسه می باشد.

همچنین کلیه خدمات موسسه با آموزش کامل به دانشجویان محترم ارائه می گردد.

تماس با ما
شماره تماس: 02188252497

دیدگاهتان را بنویسید