نماد سایت مشاوره انجام پایان نامه

از ذهن تا عمل: چگونه یک پایان نامه استاندارد بنویسیم؟

پایان نامه

پایان نامه

از ذهن تا عمل: چگونه یک پایان نامه استاندارد بنویسیم؟

نگارش پایان نامه استاندارد از ذهن تا عمل
نوشتن یک پایان نامه استاندارد همواره مورد توجه دانشجویان رشته های مختلف دانشگاهی بوده است.

آنچه در این صفحه می خوانید (همه سوالات و نیازهای شما را پاسخ داده ایم) :

این یک دغدغه مهم است که چگونه پایان نامه ای بنویسیم که در خور و استاندارد باشد؟
اینجا می خواهیم به صورت ساده بگوییم که چطور می شود یک رساله استاندارد را نگارش کرد.
پایان نامه هم مثل مقاله دارای استاندارد های خاص خود می باشد.

بخش های پایان نامه

در ادامه بخش های اصلی یک رساله استاندارد ارائه شده است:
در بخش مقدمه شما می بایست چارچوب مقدماتی خود را بیان کنید.
این که چه مشکلی وجود داشته است و این مشکل در چه حوزه هایی مطرح بوده است در این بخش می آید.
در واقع در این بخش می گویید که چرا یک مساله ایجاد شده است و این مساله چه خلا تحقیقاتی دارد.
در بخش چارچوب نظری و پیشینه تحقیق می بایست تحقیقات مشابه تحقیق خود را ارائه نماییدو
در بخش روش شناسی تحقیق بیان می کنید که از چه روش آماری استفاده می نمایید.
در این بخش ابزار تحقیق و همچنین روش تجزیه و تحلیل اطلاعات را شرح می دهید.
این بخش شامل نرم افزارهایی نیز می شود که شما استفاده کرده اید.
در بخش نتایج نیز نتایج بدست آمده از تحقیق خود را شرح می دهید.
این نتایج می بایست با نتایج بخش پیشینه تحقیق مقایسه شوند و این مقایسه مبنای کاری قرار می گیرد.
در همین زمینه در پایان تحقیق به بخش رفرنس مقالات می رسیم.
در این بخش شما می بایست بر اساس شیوه های استاندارد رفرنس دهی به مقالات خود رفرنس بدهید.
برای مثال اگر موضوع شما تحقیقات کیفی است باید رفرنس های مناسبی به موضوع مرتبط ارائه دهید.
با کلیک بر لینک زیر می توانید ویدئو آموزش پایان نامه را مشاهده نمایید:
در انتها دانشجویان محترم می توانند به منظور بهبود و ارتقای پایان نامه های خود از مشاوره های تخصصی گروه کاسپین استفاده نمایند.
شماره تماس: 02188252497
خروج از نسخه موبایل