انجام پایان نامه کارشناسی ارشد

انجام پایان نامه کارشناسی ارشد

"<yoastmark

از خدمات مهم موسسه کاسپین انجام پایان نامه کارشناسی ارشد می باشد.

دانشجویان رشته های مختلف فنی و علوم انسانی پس از پایان دوره ی نظری باید پایان نامه خود را ارائه دهند.

به همین منظور ما در موسسه کاسپین کلیه خدمات پایان نامه ای را برای دانشجویان کارشناسی ارشد انجام می دهیم.

مراحل انجام پایان نامه رساله ارشد

مراحل انجام رساله کارشناسی ارشد به صورت استاندارد در قالب بخش های زیر می باشد:

 • پروپوزال: این بخش ابتدایی ترین بخش پایان نامه و شامل کلیاتی از مساله و اهمیت موضوعی و روش تحقیق است.
 • کلیات تحقیق: در این بخش شما می بایست کلیاتی از طرح تحقیق خود را ارائه دهید که فصل اول پایان نامه است.
 • در فصل دوم می بایست مبانی نظری مرتبط با متغیرهای تحقیق خود را ارائه نمایید.
 • روش شناسی تحقیق بخش مهمی از پایان نامه کارشناسی ارشد است که در فصل 3 باید ذکر نمایید.
 • فصل چهارم نیز به بررسی و تحلیل داده های تحقیق می پردازد.
 • در فصل نتیجه گیزی و پیشنهادات نیز می بایست نتایج تحقیق خود را تفسیر و پیشنهادات مناسب را ارائه نمایید.

خدمات موسسه کاسپین در انجام پایان نامه کارشناسی ارشد:

موسسه کاسپین در زمینه انجام پایان نامه خدمات زیر را ارائه می نماید:

 • تدوین موضوع بر اساس جدیدترین موضوعات 2021 2022
 • انجام و نگارش پروپوزال بر اساس موضوع مقاله بیس
 • انجام کلیه فصول پایان نامه
 • تجزیه و تحلیل آماری با نرم افزارهای EVIEWS,SPSS,AMOS,LISREL, EQS,STATA, MATLAB, PYTHON ,etc
 • ارائه مقاله از پایان نامه
 • برگزاری دوره های آموزشی انلاین به منظور آموزش دفاع از پایان نامه

همچنین موسسه کاسپین در زمینه های تخصصی زیر در حوزه روش تحقیق به ارائه خدمات می پردازد:

 • تحلیل سلسله مراتبی
 • تحلیل سری زمانی
 • پنل دیتا
 • تحلیل های استنباطی همچون آزمون های میانگین جامعه رگرسیون و غیره
 • تحلیل معادلات ساختاری
 • داده کاوی
 • تحلیل های کیفی همچون داده بنیاد تحلیل تم و تمامی روش های تحقیق روز دنیا

تماس با ما

برای دریافت خدمات تخصصی مشاورین ما کافی است با ما تماس حاصل فرمایید:

تماس با ما
شماره تماس: 02188252497